Yüksek Lisans Programı

Program Profili:

Fizik Yüksek Lisans Programı ilk olarak 1999 – 2000 akademik yılında başlamış olup 2006 yılına kadar 3 mezun vermiştir. 2009 yılında başlayan revizyon çalışmaları neticesinde, 2010-2011 öğretim yılında tekrar öğrenci alımına başlamıştır.

Yüksek Lisans Programının ana amacı, öğrencilerin lisans eğitimlerinde edindiği temel bilgi/becerileri üst seviyeye taşımak, olası eksiklikleri tamamlamak ve onları ülkemizde veya yurt dışında herhangi bir üniversitede yürütülen doktora programlarına hazırlamak, akademik kariyer yapmak istemeyen öğrencilerin ise bu eğitim esnasında elde ettikleri bilgi ve becerilerle özel sektörde veya kamu kurumlarında, mevcut yenilikçi ar-ge faaliyetlerine iştirak edebilecek donanıma sahip olmalarını sağlamaktır.

Yüksek lisans eğitimi, bu eğitimi veren dünyadaki lider üniversiteler ile aynı seviyede yürütülmeye çabalandığından, verilen derslerin ve yürütülen tezlerin standartı yüksek tutulmaktadır. Bu nedenle, yüksek sayıda öğrenci almak yerine, lisans temel eğitimini yüksek başarıyla tamamlamış, bilimsel yönden gelişmeye açık ve programı başarabilecek öğrenciler programa kabul edilmektedir. Yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerimiz, imkanlar dahilinde TÜBİTAK projeleri ile desteklenmektedir.

Fizik Yüksek Lisans Programı 2019 Bahar dönemine kadar toplam onbir mezun vermiştir. Mezunlarımızdan beşi MSGSÜ’de, biri İTÜ’de doktora çalışmalarına devam etmektedir. Yüksek lisans öğrencilerimizden biri ise Amerika’nın Massachusetts Amherst Üniversitesi’nden kabul alarak doktora eğitimine başlamıştır.

Programın amacı

a) Uluslararası kabul gören bilimsel araştırmalar üretebilen, kendine güvenen, liderlik vasıflarına sahip girişimci bilim insanları yetiştirmek için ilk aşamayı oluşturmak.

b) Öğrencileri bilimsel etik konusunda eğitmek ve özgün bilimsel çalışmaların nasıl üretileceği hakkında temel bilgi/becerileri sağlamak.

c) CERN asosiye/tam üye olarak teorik ve deneysel yüksek enerji fiziği alanında en üst düzeyde araştırma yapabilecek araştırmacıları doktora eğitimine hazırlamak ve Ülkemizde bu konuda hissedilen eksikliği gidermeye katkıda bulunmak.

d) CERN ve benzeri üyelikler vasıtasıyla elde edilecek bilgi birikiminin teknolojiye aktarabilecek, yenilikçi (inovatif) düşünebilen araştırmacılar/girişimciler yetişmesini sağlamak.

e) Yüksek enerji fiziğinde çalışmak istemeyen öğrencilerde teorik ve matematiksel fiziğin güçlü tekniklerini fiziğin uygulamalı alanlarında (kuantum Hall etkisi, kuantum bilgisayar, kuantum haberleşme, nanoteknoloji vd.) kullanabilecek altyapının oluşumunu başlatmak.

f) Öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışında bulunan diğer üniversitelerdeki bilim insanları ile işbirlikleri kurmalarını teşvik etmek ve sağlamak.

g) Verilen eğitim ve üretilen çalışmalar neticesinde kamuoyunda temel bilimlere ve temel bilimcilere olan ilgiyi ve saygınlığı arttırmak, toplumun bilimde de özgüveninin ve özsaygısının artmasına katkıda bulunmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kazanılan Derece

Güz ve Bahar dönemlerinde yedi zorunlu ders ve en az üç seçmeli dersten toplam en az 60 AKTS kredilik derslerden başarılı olmak ve 60 AKTS kredili Tez çalışmasından başarılı olmak gerekmektedir. 

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Fizik alanında Yüksek Lisans Diploması” derecesi alırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri

Programdan mezun olan öğrenciler nükleer enerji reaktörlerinde nükleer bilimci olarak, ulusal ve uluslararası parçacık hızlandırıcılarında araştırmacı olarak, tıp uygulamaları için izotop üreten hızlandırıcılarda nükleer bilimci olarak, temel fizik eğitimi veren üniversitelerde öğretim elemanı olarak, –pedagojik formasyon eğitimi aldıktan sonra– liselerde fizik öğretmeni olarak, TÜBİTAK , TAEK gibi araştırma kurumlarında veya ArGe merkezlerinde araştırmacı olarak, ileri görüntüleme ve analiz cihazlarının kullanıldığı tüm alanlarda uzman olarak (tıp, mühendislik, restorasyon ve konservasyon vb. dallar da dahil olmak üzere), basın–yayın organlarında bilim danışmanı/yazarı olarak, bilgisayar sektöründe programcı olarak veya bankacılık ve finans kurumlarında borsa analisti olarak çalışabileceklerdir.

Yüksek lisans ve doktora programlarımızdan mezun olmuş olan öğrencilerimiz ve mezun olduktan sonra nerede çalıştıkları ile ilgili bilgileri aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

Mezunlar / Alumni

Yükseklisans programı öğretim planı

Yükseklisans programı ders içerikleri

Açılan dersler

%d blogcu bunu beğendi: