Spin-momentum bağlı Fermiyonik atomik gazların Zeeman alanları altındaki süperakışkan fazları

Spin-momentum bağlı Fermiyonik atomik gazların Zeeman alanları altındaki süperakışkan fazları

Levent Subaşı

İstanbul Teknik Üniversitesi

Özet : Son yıllarda atomik gaz sistemlerindeki gelişmeler atom-ışık etkileşmeleri aracılığıyla yapay ayar alanlarının (spin-momentum etkileşimi dahil) oluşturulmasını mümkün kılmaktadır. [1] Bu sistemlerin, yeterince soğutulabilirlerse, Zeeman alanı altında deneysel olarak halen kesin bir şekilde gözlemlenmemiş LO/FF tipi süperakışkan durumlara sahip olabilecekleri öngörülmektedir. Bunun için bu tip soğuk atomik gazların temel durum faz diyagramlarını çalıştık ve momentum uzayındaki sınıflandırılmasını inceledik. [2] Bu tip fazlar topolojik özellikleri ve Majorana tipi uyarılmalara sahip olabilecekleri için kuantum hesaplama açısından ilgi çekmeye devam etmektedir. [3-5]

[1] J. Dalibard et al., Rev. Mod. Phys. 83.4 (2011)
[2] M. Iskin and A.L. Subasi, Phys. Rev. A 87, 063627 (2013)
[3] C. Qu et al. Nature Communications 4, 2710 (2013)
[4] W. Zhang and W. Yi, Nature Communications 4, 2711 (2013)
[5] H. Hu et al. arXiv:1404.2442 (2014).

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 5 Haziran 2014 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

Preisach Yaklaşımıyla Basit bir Manyetik 1/f Gürültü Modeli

Preisach Yaklaşımıyla Basit bir Manyetik 1/f Gürültü Modeli

Arif Özbay

Doğuş Üniversitesi

Özet : Manyetik çok katmanlı yapılar son yıllarda yoğun araştırmalara konu olmuştur. Bunun sebebi manyetik sensör ve manyetik rastgele erişim bellekleri (RAM) gibi doğrudan teknolojik uygulamaları ve mevcut sistemlere küçültülebilirlik, hassasiyet ve verimlilik konusunda üstünlük sağlayacak olmalarıdır. Bunun yanı sıra bu sistemlerin içerdikleri zengin fizik dolayısıyla, söz konusu çalışmalar manyetizma dinamikleri, spin-aşılama ve taşınması gibi konulara ışık tutacaktır. Manyetik çoklu katmanların teknolojik uygulamalarda kullanımları sergiledikleri elektronik gürültü seviyeleri ile sınırlıdır. Örneğin manyetik katmanlar içerisinde termal olarak tetiklenen manyetizma salınımları bu katmanların kullanıldığı cihazların ölçülebilirlik seviyesinde bir limit teşkil eder. Özellikle manyetik sensör gibi düşük frekansta yüksek hassasiyet gerektiren cihazlarda manyetik 1/f-gürültüsü cihaz performansını sınırlayıcı en önemli etkendir. Bundan dolayı gözlemlenen gürültünün kaynaklarının ve doğasının anlaşılması, cihaz performanslarının artırımı doğrultusunda büyük önem arz eder. Bilimsel pencereden bakıldığında ise, üzerinde çalışılan sistemin asli gürültüsünün analizi, o sistemin anlaşılmasında etkin ekstra bir araç olacaktır.

Öncelikle bu sistemlerde gözlemlenen gürültü kaynaklarından bahsedilecek, ardından ise manyetik 1/f gürültüsüne odaklanılacak ve bu sistemlerde gözlemlenen gürültünün doğası üzerinde durulacaktır. Deneysel sonuçların Dalgalanma-Dağılım Teoremi tahminleri ile uygunluğu tartışılacak ve Preisach Histerezis yaklaşımı baz alınarak geliştirdiğimiz model ile henüz açıklanamayan gözlemlerin nitel olarak uygunluğu gösterilecektir. Son olarak, gürültü spektroskopisinin manyetik sistemlerin anlaşılması doğrultusunda nasıl rol oynayabileceği üzerinde durulacaktır.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 14 Kasım 2013 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net