Parameter counting for singular monopoles

Parameter counting for singular monopoles

Dieter Van den Bleeken

Boğaziçi Üniversitesi

Abstract : I will motivate the study of non-Abelian monopoles with singular boundary conditions and the study of their semi classical physics. I will then discuss how one particularly important property, the dimension of their moduli space, can be computed.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 3 Nisan 2014 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

On the cosmological constant problem and its relation to the extrinsic shape of the universe

On the cosmological constant problem and its relation to the extrinsic shape of the universe

Shahram Jalalzadeh

Shahid Beheshti University

Abstract : Within the conventional big-bang cosmological model, it is very difficult to understand why the cosmological constant is so small. In this talk, first, I will discuss a new classical unified field theory (like Kaluza-Klein theories), where Yang-Mills fields have a geometrical origin, arising from twisting vector fields of the non-compact bulk space. Applying this formalism to cosmology, I derive the generalized Friedmann equations. It is also shown that the cosmological constant could actually be the manifestation of the extrinsic shape of the 4D spacetime in the 11D bulk space. The predictions of this model are in good agreement with observations.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 27 Mart 2014 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

Nötron Yıldızlarının Astronomik Gözlemleri ile Fizik

Nötron Yıldızlarının Astronomik Gözlemleri ile Fizik

Tolga Güver

İstanbul Üniversitesi

Özet : Nötron yıldızları evrende maddenin bilinen en yoğun ve kararlı halini temsil etmektedirler. Bu konuşmada, nötron yıldızlarının kütle, yarıçap, yüzey manyetik alan şiddeti gibi fiziksel parametrelerinin özellikle X-ışın dalgaboylarında yapılan astronomik gözlemler ile nasıl belirlenebileceği üzerine genel bir özet yapılacaktır. Spesifik olarak nötron yıldızlarının X-ışın spektrel özellikleri ve bu özelliklerin kullanılması ile yüzey manyetik alan şiddetlerinin belirlenmesi, ayrıca bazı düşük kütleli X-ışın çiftlerinde bulunan nötron yıldızlarından gözlenen termonükleer patlamaların gözlemsel özelliklerinin kullanılmasıyla nötron yıldızlarının kütle ve yarıçaplarının belirlenmesi üzerinde durulacaktır. Bu gözlemler ile maddenin çok yüksek manyetik alan şiddetleri altında nasıl davrandığı ve nükleer yoğunluğun üzerindeki yoğunluklarda hal denkleminin ne olduğu gibi fiziğin önemli soruları cevaplandırılmaya çalışılmaktadır.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 20 Mart 2014 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

Farklı gravitasyon yasalarında ve enerji kaynaklarının varlığında evrenin yönbağımlılığının evrimi

Farklı gravitasyon yasalarında ve enerji kaynaklarının varlığında evrenin yönbağımlılığının evrimi

Özgür Akarsu

Koç Üniversitesi

Özet : Bu konuşmada öncelikle yönbağımlı evren modellerinin son zamanlarda niçin gündeme geldiği üzerinde durulacaktır. Daha sonra genel görelilikçi evren modellerinde yönbağımlılığın evriminin nelere bağlı olduğu, yönbağımlı enflasyon ve karanlık enerji kavramlarının niçin gündeme geldiği ve yönbağımlı inflaton alanı ve karanlık enerji modelleri oluşturmak için vektör alan kullanımının doğurduğu bazı sorunlar üzerinde durulacaktır. Konuşma genel göreliliğin çeşitli biçimlerde modifiye edilmesinden yönbağımlılığın evriminin nasıl etkileneceğinin tartışılmasıyla devam edecek ve Brans-Dicke gravitasyon yasası çerçevesinde vektör alanın yönbağımlı basınca sahip bir karanlık madde gibi davrandığı bir evren modelinin tartışılmasıyla tamamlanacaktır.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 13 Mart 2014 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

Sigma Modellerinde Virosoro ve Kac-Moody Simetrileri

Sigma Modellerinde Virosoro ve Kac-Moody Simetrileri

Mustafa Sarısaman

Koç Üniversitesi

Özet : İki boyutlu integrallenebilen ve bir konformal simetriye sahip olan sigma modellerindeki gizli simetriler incelenerek bu simetrilerin sonsuz boyutlu uzantılarının Virosoro ve Kac-Moody cebirleriyle ilişkileri anlatılacaktır. Sonlu boyutlu bir G grubuna bağlı WZW Modellerindeki gizli simetrilerin sonsuz boyutlu uzantıları gözden geçirilerek bunların Virosoro ve Kac-Moody cebirlerine karşılık geldikleri gösterilecektir. Hedef uzayda global olarak tanımlı H-torsiyonuna sahip sigma modellerine ait hareket denklemleri ve Cartan yapı denklemlerinin yeni bir Lax denklemleri oluşturduğu gösterilerek, buradan elde edilen gizli simetrilerden Virosoro ve Kac-Moody simetrilerinin nasıl oluşturulabildiğinden bahsedilecektir.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 6 Mart 2014 Perşembe, 14:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

Beyaz cücelerin iç yapısından, evrenin genişlemesine: Tip Ia Süpernovaları

Beyaz cücelerin iç yapısından, evrenin genişlemesine: Tip Ia Süpernovaları

Baybars Külebi

Institute for Space Studies of Catalonia

Özet : Evrenin ivmenelerek genişlemesine dair bugüne kadar verilmiş en ikna edici delil, Ia türü Süpernovalar (SNIa) ile yapılan kızıla kayma ölçümlerinden gelmekte. Bu gözlemin ilk kez yapılmasının üzerinden on yıldan fazla zaman geçmesine rağmen halen bu patlamaların öncül sistemlerinin ne olduğuna ve bunların patlama fiziğine dair kapsamlı bir açıklama getirilebilmiş değil. Bu konuşmada kozmolojik ölçümler çerçevesinde SNIa gözlemlerinin ulaştığı son noktayı ve bunların ortaya çıkardığı yeni zorlukları anlatacağım. Bu zorlukların olası çözümlerinin öncül sistemler açısından tartışmasını beyaz cüce modelleri üzerine yoğunlaşarak yaparken, özel olarak açısal momentum ve manyetik alanların bu çalışmalar için öneminden bahsedeceğim.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 2 Ocak 2014 Perşembe, 16:30
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

Kuantum aygıtları için iki yoğun madde adayı: Eksiton­-polaritonu ve Majorana fermiyonu

Kuantum aygıtları için iki yoğun madde adayı:
Eksiton­-polaritonu ve Majorana fermiyonu

Özgür Bozat

Sabancı Üniversitesi

Özet : Minyatürleştirme ve yüksek performans malzemelerindeki gelişmeler geleneksel elektronik teknolojilerindeki yenilikleri tetiklemeye devam etmektedir. Ancak bu teknolojilerin klasik (kuantum olmayan) görev ve algoritma uygulamaları üzerine tasarım edilmeleri, fonksiyonelliklerine temel sınırlamalar getirmektedir (tam güvenli iletişim ve kompleks biyomoleküllerin simülasyonu gibi). Girişim ve dolanıklık kavramları üzerine kurulu kuantum aygıtlarıyla bu kısıtlamaların aşılması beklenmektedir. Hatta bu yöndeki gelişmelerin yansıması olarak ticari kuantum ürünleri ortaya çıkmaya başlamıştır.

Bu konuşmada kuantum aygıtlarında kullanılma potansiyeli taşıyan eksiton-polaritonu [1] ve Majorana fermiyonu [2] adlı iki parçacıkdan bahsedilecektir. Eksiton-polaritonları mikro-oyukların fotonik modları ile yarı-iletken kuantum kuyularındaki eksitonların kuvvetli bağ kurmalarından ortaya çıkan yarı-ışık yarı-madde hibrit parçacıklardır. Işık kısmından kaynaklanan hafif efektif kütleleri, madde kısmından kaynaklanan doğrusal olmayan etkileşimleri ve spin yapılarıyla yüksek sıcaklıklarda dahi çok çeşitli kollektif kuantum oluşumları gösterirler (Bose-Einstein yoğuşması, süperakışkanlık, Josephson etkisi ve topolojik uyarımlar gibi). Seminerde spintronik bellek bileşenleri ve mantık geçitlerinin temeli olarak kullanılabilecek çoklu-kararlılık etkisi vurgulanacaktır [1]. Ardından kendi karşı-parçacıklarıyla aynı olan Majorana fermiyonlarından bahsedilecektir. Dirac fermiyonlarının aksine doğada temel parçacık olarak varlığı henüz netleşmemiş olan bu parçacık, kendisini yoğun madde sistemlerinde sıfır-enerji Andreev bağlı-halleri olarak göstermektedir. Non-Abelian anyon olmaları dolayısıyla, eşevresizlikten etkilenmeyen topolojik kuantum bilgisayarlarında kullanılmaları beklenmektedir. Konuşmada bu parçacıkların görüldügü p-tipi süperiletken telleri ve s-tipi süperiletkenle temas halinde olan spin-yörünge etkileşimli yarıiletken kuantum telleri üzerinde durulacaktır. Rastgele (kirlilik kaynaklı) ve düzenli (süperörgü kaynaklı) saçılımın topolojik fazlar arası geçişi sağlayabileceği gösterilecektir [2].

[1] http://prb.aps.org/abstract/PRB/v86/i3/e035413
[2] http://myweb.sabanciuniv.edu/ozgurbozat/research/majorana2013poster/

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 2 Ocak 2014 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

Soğuk yıldızlarda etkinlik çevrimlerinin manyeto-hidrodinamik modelleri

Soğuk yıldızlarda etkinlik çevrimlerinin manyeto-hidrodinamik modelleri

Emre Işık

İstanbul Kültür Üniversitesi

Özet : Güneş’in ve diğer konvektif zarflı yıldızların manyetik alanları global ölçeklerde kendiliğinden örgütlenme gösterir. Buna bir örnek olarak Güneş lekesi bölgeleri, Güneş’in 11 yıllık çevrimi boyunca artıp azalırlar. Güneş’ten çok daha aktif olan genç yıldızlarda benzer leke etkinliği, düzensiz salınımlar şeklinde kendini gösterebilir. Lekeleri içeren aktif bölgeleri oluşturan manyetik alanlar, sıcaklığın milyonlarca kelvin ile binlerce kelvin arasında değişim gösterdiği Güneş’in konveksiyon bölgesinde tümüyle iyonlaşmış plazma içerisinde akışkan gibi davranır. Çalışmalarımızda Güneş’in çevrimli manyetik alanını modellerken 200 bin km derinliğindeki konveksiyon katmanının farklı bölgelerinde gerçekleşen fiziksel süreçlere ışık tutmayı amaçlıyoruz. Çalkantı (türbülans) etkilerinin parametrikleştirildiği, iki boyuta indirgenmiş ortalama manyetik indüksiyon denklemine Güneş’te gözlenen büyük ölçekli akışları katarak sayısal benzetimler yapmaktayız. Benzetimlerin sonuçlarından örneklerin sunulacağı bu konuşmada, stokastik etkilerin Güneş aktivitesinde ne denli önemli sonuçlara yol açabildiği gösterilecektir.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 26 Aralık 2013 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

Bose-Einstein condensation on manifolds

Bose-Einstein condensation on manifolds

Teoman Turgut

Boğaziçi Üniversitesi

Abstract : Bose-Einstein condensation on Ricci positive manifolds will be discussed for the free gas. Bogoliubov theory of the weakly interacting Bose gas can be extended to such manifolds as well. We will discuss the depletion of the condensate at finite temperature, we will find an upper bound for the condensate depletion in three dimensions via heat kernel techniques. In two dimensions, as expected from the Hohenberg-Mermin-Wagner theorem the assumption of a condensation is inconsistent in Bogoluibov theory. If time permits, we will discuss the c-number substitution theorem following Lieb et al. This is based on our joint work with Akant, Ertugrul and Tapramaz.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 13 Aralık 2013 Cuma, 16:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

Gökadamızdaki kara delik çiftlerinde jet oluşumu

Gökadamızdaki kara delik çiftlerinde jet oluşumu

Emrah Kalemci

Sabancı Üniversitesi

Özet : Kara delik çift yıldız sistemleri parlama dönemlerinde X ışınlarında gökadamızın en parlak gökcisimleri haline gelirler. İkincil yıldızdan madde akışı ile beslenen kara deliklerin ilginç bir özelliği, manyetik alan yapıları sayesinde yaklaşan maddeyi ışık hızına yakın hızlarda dışarı göndererek oluşturdukları jetlerdir. Kara delik çift yıldız sistemlerinde jetlerin çevreye etkisi sınırlı da olsa, gökada merkezlerindeki milyarlarca Güneş kütleli dev kara deliklerde jetler müthiş önem taşır, tüm gökadanın evrimini etkileyebileceği gibi, çevredeki yıldız oluşumunu da durdurabilir. Kara delik çift yıldız sistemleri jetlerin genel özelliklerini çalışmak için harika laboratuvarlar sunarlar. Bu konuşmada, bir çok kara delik çift yıldız sisteminin parlama dönemlerinde elektromanyetik tayfın radyodan gama ışınlarına kadar tüm bölgelerinde elde ettiğimiz verilere dayanarak ortaya koyduğumuz jet oluşum modeli tartışılacaktır.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 12 Aralık 2013 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net