Poincaré invariance and Brillouin fields on a lattice

Bekir Baytaş
Department of Physics, University of Missouri

Various theories of quantum gravity predict the existence of a minimal length, which is generally expected to result in Lorentz-violating dispersion relations. In this talk, I demonstrate how a representation of the Poincaré group can arise on a lattice theory in its Brillouin zone without taking the lattice spacing to zero. Moreover, I also summarize my other research activities and prospects.

ÖNEMLİ HATIRLATMA
Seminere MSGSÜ dışından katılmak isteyenlerin taygun.bulmus@msgsu.edu.tr adresine mail atarak, katılım isteğini bildirmesi gerekmektedir.

Yer: MSGSÜ Fizik Bölümü, Seminer Salonu
Tarih: 4 Temmuz 2022, Pazartesi
Saat: 13:00

Carroll ve Göreli-olmayan Jackiw-Teitelboim Süper Kütle Çekimi

Utku Zorba
Boğaziçi Üniversitesi, Fizik Bölümü

Bu konuşmada Jackiw – Teitelboim (JT) süper kütle çekiminin BF formalizminin iki faklı limit durumu incelenecektir. Bu limitleri ele alırken başlangıç noktamız N=2 AdS süper cebri üzerinde tanımlı N=2 JT süper kütle çekimi olacaktır. Bu simetri grubunun Carroll (ultra-relativistic) ve göreli-olmayan (non-relativistic) limitleri Lie cebri genişlemesi yöntemi (Lie algebra expansion) ile elde edilerek JT’nin AdS-Carroll ve Newton-Hooke süper simetrik aksiyonlarının elde edilmesi kısaca gösterilecektir. Ayrıca bu limitlerin doğrudan göreli aksiyonun limitleri alınarak nasıl elde edildiği tartışılacaktır.

ÖNEMLİ HATIRLATMA
Seminere MSGSÜ dışından katılmak isteyenlerin taygun.bulmus@msgsu.edu.tr adresine mail atarak, katılım isteğini bildirmesi gerekmektedir.

Yer : MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi, Fizik Bölümü Lisansüstü Dersliği
Tarih : 12 Mayıs 2022 Perşembe, 16:00

Axion-Benzeri Karanlık Madde’de Yeni Açılımlar

Cem Eröncel
DESY Theory Group

Evrendeki maddenin büyük bir çoğunluğunu oluşturduğunu tahmin ettiğimiz Karanlık Madde’nin ne olduğu, günümüz Yüksek Enerji Fiziği’nin en önemli problemlerinden birisidir. Bu gizemi çözmeye aday olan çok sayıda kuram içerisinden Axion ve Axion-Benzeri parçacıklar, günümüzde hem kuramsal hem de deneysel çok sayıda çalışmaya konu olmaktadır. Bu konuşmada, öncelikle bu parçacıkların arkasında yatan motivasyondan kısaca bahsettikten sonra, kozmolojik özelliklerinden bahsedip Karanlık Madde gizemine nasıl bir çözüm getirdiklerini özetleyeceğim. Ardından, bu kurama çeşitli dokunuşlar yaparak parametre uzayının nasıl genişletilebileceği ve bu dokunuşların fenomenolojik etkileri üzerine konuşacağım.

Yer : MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi, Fizik Bölümü Lisansüstü Dersliği
Tarih : 13 Ocak 2022 Perşembe, 13:00

Spin-momentum bağlı Fermiyonik atomik gazların Zeeman alanları altındaki süperakışkan fazları

Spin-momentum bağlı Fermiyonik atomik gazların Zeeman alanları altındaki süperakışkan fazları

Levent Subaşı

İstanbul Teknik Üniversitesi

Özet : Son yıllarda atomik gaz sistemlerindeki gelişmeler atom-ışık etkileşmeleri aracılığıyla yapay ayar alanlarının (spin-momentum etkileşimi dahil) oluşturulmasını mümkün kılmaktadır. [1] Bu sistemlerin, yeterince soğutulabilirlerse, Zeeman alanı altında deneysel olarak halen kesin bir şekilde gözlemlenmemiş LO/FF tipi süperakışkan durumlara sahip olabilecekleri öngörülmektedir. Bunun için bu tip soğuk atomik gazların temel durum faz diyagramlarını çalıştık ve momentum uzayındaki sınıflandırılmasını inceledik. [2] Bu tip fazlar topolojik özellikleri ve Majorana tipi uyarılmalara sahip olabilecekleri için kuantum hesaplama açısından ilgi çekmeye devam etmektedir. [3-5]

[1] J. Dalibard et al., Rev. Mod. Phys. 83.4 (2011)
[2] M. Iskin and A.L. Subasi, Phys. Rev. A 87, 063627 (2013)
[3] C. Qu et al. Nature Communications 4, 2710 (2013)
[4] W. Zhang and W. Yi, Nature Communications 4, 2711 (2013)
[5] H. Hu et al. arXiv:1404.2442 (2014).

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 5 Haziran 2014 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

Bakır Nanotellerin Titreşimsel ve Termodinamik Özellikleri

Bakır Nanotellerin Titreşimsel ve Termodinamik Özellikleri

Yasemin Şengün Demircan

 

Özet : Nanoçubuk, nanotüp ve nanoteller gibi yüzey/hacim oranının yüksek olduğu malzemeler ilgili hacim ve yüzey sistemleri ile karşılaştırıldığında oldukça farklı karakteristikler ortaya koyduklarından, düşük boyutlu bu malzemelerin özellikleri bir çok kuramsal ve deneysel çalışmanın ilgi odağı olagelmiştir. Bu çalışmada bakır nanotellerin titreşimsel durum yoğ̆unluklarına yönelik hesaplamalar yapılarak, bu teller üzerinde tanımlanacak yerel bölgelere karş̧ılık gelen titreşimsel durum yoğunluklarının içteki bir atom için elde edilen fonon durum yoğunluklarına nazaran nasıl bir değişim göstereceği araştırılmış̧tır. Daha sonra sistemin termodinamik fonksiyonlarına fononlardan gelen katkılar hesaplanmıştır.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 22 Mayıs 2014 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

LHC’de Higgs üretimi ile anomal dipol momentlerine konabilecek sınırlar

LHC’de Higgs üretimi ile anomal dipol momentlerine konabilecek sınırlar

Alper Hayreter

Özyeğin Üniversitesi

Özet : Standart model ötesi yeni fizik, standart modelin simetrilerine uyan ve yüksek boyutlu operatörleri içeren bir efektif Lagranjiyen ile parametrize edilebilir. Bu çalışmada fermiyonlar ile gluonlar arasındaki anomal manyetik (MDM) ve elektrik (EDM) dipol kuplajlarını kapsayan 6-boyutlu operatörler üzerinde durduk. Bu operatörlerin, Standart model simetrileri altındaki değişmezliği, LHC’de Higgs bozonu üretimine katkı sağlayacaklarını işaret eder. Yakın zamandaki Higgs bozonunun keşfi ile bu dipol kuplajlarına konabilecek sınırlamaları çalıştık.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 5 Mayıs 2014 Pazartesi, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

Fizik ve Matematikte Sembolik ve Sayısal Hesaplama Araçları

Fizik ve Matematikte Sembolik ve Sayısal Hesaplama Araçları

Tolga Birkandan

İstanbul Teknik Üniversitesi

Özet : Bilgisayar, bilimin her dalında vazgeçilmez bir araç haline gelmiş durumda. Konuşmada sayısal ve sembolik hesap tekniklerinin, bilgisayarların ve programlamanın tarihsel süreç içinde gelişmelerini inceleyecek, özellikle sembolik hesap üzerinde detaylıca duracağım. SCHOONSCHIP, GEOM, REDUCE, MACSYMA (Maxima), SMP, Axiom, Maple, Mathematica, Sage programlarını ve bunlarla çalışan bazı paketleri kısa örneklerle açıklamaya çalışacağım. Sembolik hesaplayıcıların ardından, son yıllarda önemi artan ve işlemlere büyük hız kazandıran, grafik işlemcileri kullanan programlama teknikleri hakkında da genel bilgiler vereceğim.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 30 Nisan 2014 Çarşamba, 16:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

Kozmolojik Enflasyon Sürecinde bir Skaler Alanın Kuantum Düzeltilmiş Güç Tayfı

Kozmolojik Enflasyon Sürecinde bir Skaler Alanın Kuantum Düzeltilmiş Güç Tayfı

Vakıf Kemal Önemli

İstanbul Teknik Üniversitesi

Özet : Kozmolojik enflasyon sırasında, kütlesiz, minimal bağlı, kendisiyle dördüncü dereceden etkileşime sahip bir skaler alanın mod fonksiyonuna ve güç tayfına kuantum alan teorisinin öngördüğü bir- ve iki-ilmek mertebelerindeki düzeltmeler hesaplanacaktır. Skaler alanın hesaplanan tayf indeksi, tayfın hafifçe kızıla eğildiğini, dolayısıyla alandaki kuantum dalgalanmalarının genliklerinin ölçek büyüdükçe hafifçe arttığını göstermektedir.  Model, kozmolojik ölçeklerde, güçlenmiş kuantum etkileri göstermesi sebebiyle ilginçtir.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 15 Nisan 2014 Salı, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

CMS Deneyi’nde Veri Keşfi ve Jet Çifti Kütlesinde Rezonans Araştırmaları

CMS Deneyi’nde Veri Keşfi ve Jet Çifti Kütlesinde Rezonans Araştırmaları

Bora Işıldak

Özyeğin Üniversitesi

Özet : LHC Makinasının ışınlılığı arttıkça tetik koşullarından dolayı düşük enine momentuma sahip olayların büyük bir kısmı sonradan analiz edilmesi için kaydedilememektedir. “Data Scouting” adı verilen yeni bir teknikle, bahsi geçen düşük enine momentumlu olayların içeriğini mümkün olduğunca azaltarak kaydedip, bu veri üzerinden jet çifti kütlesinde rezonans araştırmasını daha düşük kütle değerlerinde yapmanın mümkün olduğunu  gösterdik. Bu konuşmada bu yeni teknikten ve rezonans araştırmasına uygulanmasından bahsedilecektir.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 10 Nisan 2014 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net