Spin-momentum bağlı Fermiyonik atomik gazların Zeeman alanları altındaki süperakışkan fazları

Spin-momentum bağlı Fermiyonik atomik gazların Zeeman alanları altındaki süperakışkan fazları

Levent Subaşı

İstanbul Teknik Üniversitesi

Özet : Son yıllarda atomik gaz sistemlerindeki gelişmeler atom-ışık etkileşmeleri aracılığıyla yapay ayar alanlarının (spin-momentum etkileşimi dahil) oluşturulmasını mümkün kılmaktadır. [1] Bu sistemlerin, yeterince soğutulabilirlerse, Zeeman alanı altında deneysel olarak halen kesin bir şekilde gözlemlenmemiş LO/FF tipi süperakışkan durumlara sahip olabilecekleri öngörülmektedir. Bunun için bu tip soğuk atomik gazların temel durum faz diyagramlarını çalıştık ve momentum uzayındaki sınıflandırılmasını inceledik. [2] Bu tip fazlar topolojik özellikleri ve Majorana tipi uyarılmalara sahip olabilecekleri için kuantum hesaplama açısından ilgi çekmeye devam etmektedir. [3-5]

[1] J. Dalibard et al., Rev. Mod. Phys. 83.4 (2011)
[2] M. Iskin and A.L. Subasi, Phys. Rev. A 87, 063627 (2013)
[3] C. Qu et al. Nature Communications 4, 2710 (2013)
[4] W. Zhang and W. Yi, Nature Communications 4, 2711 (2013)
[5] H. Hu et al. arXiv:1404.2442 (2014).

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 5 Haziran 2014 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

Bakır Nanotellerin Titreşimsel ve Termodinamik Özellikleri

Bakır Nanotellerin Titreşimsel ve Termodinamik Özellikleri

Yasemin Şengün Demircan

 

Özet : Nanoçubuk, nanotüp ve nanoteller gibi yüzey/hacim oranının yüksek olduğu malzemeler ilgili hacim ve yüzey sistemleri ile karşılaştırıldığında oldukça farklı karakteristikler ortaya koyduklarından, düşük boyutlu bu malzemelerin özellikleri bir çok kuramsal ve deneysel çalışmanın ilgi odağı olagelmiştir. Bu çalışmada bakır nanotellerin titreşimsel durum yoğ̆unluklarına yönelik hesaplamalar yapılarak, bu teller üzerinde tanımlanacak yerel bölgelere karş̧ılık gelen titreşimsel durum yoğunluklarının içteki bir atom için elde edilen fonon durum yoğunluklarına nazaran nasıl bir değişim göstereceği araştırılmış̧tır. Daha sonra sistemin termodinamik fonksiyonlarına fononlardan gelen katkılar hesaplanmıştır.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 22 Mayıs 2014 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

LHC’de Higgs üretimi ile anomal dipol momentlerine konabilecek sınırlar

LHC’de Higgs üretimi ile anomal dipol momentlerine konabilecek sınırlar

Alper Hayreter

Özyeğin Üniversitesi

Özet : Standart model ötesi yeni fizik, standart modelin simetrilerine uyan ve yüksek boyutlu operatörleri içeren bir efektif Lagranjiyen ile parametrize edilebilir. Bu çalışmada fermiyonlar ile gluonlar arasındaki anomal manyetik (MDM) ve elektrik (EDM) dipol kuplajlarını kapsayan 6-boyutlu operatörler üzerinde durduk. Bu operatörlerin, Standart model simetrileri altındaki değişmezliği, LHC’de Higgs bozonu üretimine katkı sağlayacaklarını işaret eder. Yakın zamandaki Higgs bozonunun keşfi ile bu dipol kuplajlarına konabilecek sınırlamaları çalıştık.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 5 Mayıs 2014 Pazartesi, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

Fizik ve Matematikte Sembolik ve Sayısal Hesaplama Araçları

Fizik ve Matematikte Sembolik ve Sayısal Hesaplama Araçları

Tolga Birkandan

İstanbul Teknik Üniversitesi

Özet : Bilgisayar, bilimin her dalında vazgeçilmez bir araç haline gelmiş durumda. Konuşmada sayısal ve sembolik hesap tekniklerinin, bilgisayarların ve programlamanın tarihsel süreç içinde gelişmelerini inceleyecek, özellikle sembolik hesap üzerinde detaylıca duracağım. SCHOONSCHIP, GEOM, REDUCE, MACSYMA (Maxima), SMP, Axiom, Maple, Mathematica, Sage programlarını ve bunlarla çalışan bazı paketleri kısa örneklerle açıklamaya çalışacağım. Sembolik hesaplayıcıların ardından, son yıllarda önemi artan ve işlemlere büyük hız kazandıran, grafik işlemcileri kullanan programlama teknikleri hakkında da genel bilgiler vereceğim.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 30 Nisan 2014 Çarşamba, 16:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

Kozmolojik Enflasyon Sürecinde bir Skaler Alanın Kuantum Düzeltilmiş Güç Tayfı

Kozmolojik Enflasyon Sürecinde bir Skaler Alanın Kuantum Düzeltilmiş Güç Tayfı

Vakıf Kemal Önemli

İstanbul Teknik Üniversitesi

Özet : Kozmolojik enflasyon sırasında, kütlesiz, minimal bağlı, kendisiyle dördüncü dereceden etkileşime sahip bir skaler alanın mod fonksiyonuna ve güç tayfına kuantum alan teorisinin öngördüğü bir- ve iki-ilmek mertebelerindeki düzeltmeler hesaplanacaktır. Skaler alanın hesaplanan tayf indeksi, tayfın hafifçe kızıla eğildiğini, dolayısıyla alandaki kuantum dalgalanmalarının genliklerinin ölçek büyüdükçe hafifçe arttığını göstermektedir.  Model, kozmolojik ölçeklerde, güçlenmiş kuantum etkileri göstermesi sebebiyle ilginçtir.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 15 Nisan 2014 Salı, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

CMS Deneyi’nde Veri Keşfi ve Jet Çifti Kütlesinde Rezonans Araştırmaları

CMS Deneyi’nde Veri Keşfi ve Jet Çifti Kütlesinde Rezonans Araştırmaları

Bora Işıldak

Özyeğin Üniversitesi

Özet : LHC Makinasının ışınlılığı arttıkça tetik koşullarından dolayı düşük enine momentuma sahip olayların büyük bir kısmı sonradan analiz edilmesi için kaydedilememektedir. “Data Scouting” adı verilen yeni bir teknikle, bahsi geçen düşük enine momentumlu olayların içeriğini mümkün olduğunca azaltarak kaydedip, bu veri üzerinden jet çifti kütlesinde rezonans araştırmasını daha düşük kütle değerlerinde yapmanın mümkün olduğunu  gösterdik. Bu konuşmada bu yeni teknikten ve rezonans araştırmasına uygulanmasından bahsedilecektir.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 10 Nisan 2014 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

Parameter counting for singular monopoles

Parameter counting for singular monopoles

Dieter Van den Bleeken

Boğaziçi Üniversitesi

Abstract : I will motivate the study of non-Abelian monopoles with singular boundary conditions and the study of their semi classical physics. I will then discuss how one particularly important property, the dimension of their moduli space, can be computed.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 3 Nisan 2014 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

On the cosmological constant problem and its relation to the extrinsic shape of the universe

On the cosmological constant problem and its relation to the extrinsic shape of the universe

Shahram Jalalzadeh

Shahid Beheshti University

Abstract : Within the conventional big-bang cosmological model, it is very difficult to understand why the cosmological constant is so small. In this talk, first, I will discuss a new classical unified field theory (like Kaluza-Klein theories), where Yang-Mills fields have a geometrical origin, arising from twisting vector fields of the non-compact bulk space. Applying this formalism to cosmology, I derive the generalized Friedmann equations. It is also shown that the cosmological constant could actually be the manifestation of the extrinsic shape of the 4D spacetime in the 11D bulk space. The predictions of this model are in good agreement with observations.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 27 Mart 2014 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

Nötron Yıldızlarının Astronomik Gözlemleri ile Fizik

Nötron Yıldızlarının Astronomik Gözlemleri ile Fizik

Tolga Güver

İstanbul Üniversitesi

Özet : Nötron yıldızları evrende maddenin bilinen en yoğun ve kararlı halini temsil etmektedirler. Bu konuşmada, nötron yıldızlarının kütle, yarıçap, yüzey manyetik alan şiddeti gibi fiziksel parametrelerinin özellikle X-ışın dalgaboylarında yapılan astronomik gözlemler ile nasıl belirlenebileceği üzerine genel bir özet yapılacaktır. Spesifik olarak nötron yıldızlarının X-ışın spektrel özellikleri ve bu özelliklerin kullanılması ile yüzey manyetik alan şiddetlerinin belirlenmesi, ayrıca bazı düşük kütleli X-ışın çiftlerinde bulunan nötron yıldızlarından gözlenen termonükleer patlamaların gözlemsel özelliklerinin kullanılmasıyla nötron yıldızlarının kütle ve yarıçaplarının belirlenmesi üzerinde durulacaktır. Bu gözlemler ile maddenin çok yüksek manyetik alan şiddetleri altında nasıl davrandığı ve nükleer yoğunluğun üzerindeki yoğunluklarda hal denkleminin ne olduğu gibi fiziğin önemli soruları cevaplandırılmaya çalışılmaktadır.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 20 Mart 2014 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net