Spin-momentum bağlı Fermiyonik atomik gazların Zeeman alanları altındaki süperakışkan fazları

Spin-momentum bağlı Fermiyonik atomik gazların Zeeman alanları altındaki süperakışkan fazları Levent Subaşı İstanbul Teknik Üniversitesi Özet : Son yıllarda atomik gaz sistemlerindeki gelişmeler atom-ışık etkileşmeleri aracılığıyla yapay ayar alanlarının (spin-momentum etkileşimi dahil) oluşturulmasını mümkün kılmaktadır. [1] Bu sistemlerin, yeterince soğutulabilirlerse, Zeeman alanı altında deneysel olarak halen kesin bir şekilde gözlemlenmemiş LO/FF tipi süperakışkan durumlara sahip…

Bakır Nanotellerin Titreşimsel ve Termodinamik Özellikleri

Bakır Nanotellerin Titreşimsel ve Termodinamik Özellikleri Yasemin Şengün Demircan   Özet : Nanoçubuk, nanotüp ve nanoteller gibi yüzey/hacim oranının yüksek olduğu malzemeler ilgili hacim ve yüzey sistemleri ile karşılaştırıldığında oldukça farklı karakteristikler ortaya koyduklarından, düşük boyutlu bu malzemelerin özellikleri bir çok kuramsal ve deneysel çalışmanın ilgi odağı olagelmiştir. Bu çalışmada bakır nanotellerin titreşimsel durum yoğ̆unluklarına yönelik…

LHC’de Higgs üretimi ile anomal dipol momentlerine konabilecek sınırlar

LHC’de Higgs üretimi ile anomal dipol momentlerine konabilecek sınırlar Alper Hayreter Özyeğin Üniversitesi Özet : Standart model ötesi yeni fizik, standart modelin simetrilerine uyan ve yüksek boyutlu operatörleri içeren bir efektif Lagranjiyen ile parametrize edilebilir. Bu çalışmada fermiyonlar ile gluonlar arasındaki anomal manyetik (MDM) ve elektrik (EDM) dipol kuplajlarını kapsayan 6-boyutlu operatörler üzerinde durduk. Bu operatörlerin,…

Fizik ve Matematikte Sembolik ve Sayısal Hesaplama Araçları

Fizik ve Matematikte Sembolik ve Sayısal Hesaplama Araçları Tolga Birkandan İstanbul Teknik Üniversitesi Özet : Bilgisayar, bilimin her dalında vazgeçilmez bir araç haline gelmiş durumda. Konuşmada sayısal ve sembolik hesap tekniklerinin, bilgisayarların ve programlamanın tarihsel süreç içinde gelişmelerini inceleyecek, özellikle sembolik hesap üzerinde detaylıca duracağım. SCHOONSCHIP, GEOM, REDUCE, MACSYMA (Maxima), SMP, Axiom, Maple, Mathematica, Sage…

Kozmolojik Enflasyon Sürecinde bir Skaler Alanın Kuantum Düzeltilmiş Güç Tayfı

Kozmolojik Enflasyon Sürecinde bir Skaler Alanın Kuantum Düzeltilmiş Güç Tayfı Vakıf Kemal Önemli İstanbul Teknik Üniversitesi Özet : Kozmolojik enflasyon sırasında, kütlesiz, minimal bağlı, kendisiyle dördüncü dereceden etkileşime sahip bir skaler alanın mod fonksiyonuna ve güç tayfına kuantum alan teorisinin öngördüğü bir- ve iki-ilmek mertebelerindeki düzeltmeler hesaplanacaktır. Skaler alanın hesaplanan tayf indeksi, tayfın hafifçe kızıla eğildiğini,…

CMS Deneyi’nde Veri Keşfi ve Jet Çifti Kütlesinde Rezonans Araştırmaları

CMS Deneyi’nde Veri Keşfi ve Jet Çifti Kütlesinde Rezonans Araştırmaları Bora Işıldak Özyeğin Üniversitesi Özet : LHC Makinasının ışınlılığı arttıkça tetik koşullarından dolayı düşük enine momentuma sahip olayların büyük bir kısmı sonradan analiz edilmesi için kaydedilememektedir. “Data Scouting” adı verilen yeni bir teknikle, bahsi geçen düşük enine momentumlu olayların içeriğini mümkün olduğunca azaltarak kaydedip, bu veri…