Lisans Programı

Program Profili

Lisans programının açılması için ilk olarak 2010 yılında başvuruda bulunulmuş ama dönemin YÖK politikaları nedeniyle kabul edilmemiştir. Temel bilimlerin öneminin tekrar anlaşılması ve YÖK’ün temel bilimler politikasının değişmesi neticesinde, lisans programı başvurusu güncellenerek 2016 yılı başında tekrar yapılmış ve lisans programına ilk öğrenciler 2016-2017 Güz döneminde alınmıştır.  

Lisans Programı öncelikle öğrencilere fizik biliminin temellerini ve her fizikçinin bilmesi gereken matematik yöntemlerini eksiksiz olarak öğretme amacını gütmektedir. Bu amaç, programın ilk üç yılındaki zorunlu dersler ile sağlanmaktadır. Program öğrencileri herhangi bir fizik dalında uzmanlaşmaya zorlamamaktadır. Öğrenciler seçtikleri seçmeli derslere bağlı olarak kendi istedikleri alanlarda uzmanlaşmaya beşinci ve altıncı yarıyıllarda başlarlar. 

Programın açıldığı ilk yıl olan 2016-2017 döneminde YÖK tarafından 15 olarak belirlenen kontenjanı sonraki iki yılda 20’ye çıkartılmıştır. Kontenjanın az olması öğrenciler ile birebir çalışma olanağı sunmaktadır.

Henüz üç senelik bir geçmişe sahip olmasına rağmen, lisans programı 2018 ÖSYM başarı sıralamasında gerek MSGSÜ’nün köklü geçmişi, gerekse Fizik Bölümünde yürütülen bilimsel etkinlikler ve öğretim programlarının kalitesi nedeni ile tüm üniversiteler arasında 9.ncu,  devlet üniversiteleri arasında Boğaziçi, ODTÜ, İYTE ve YTÜ ardından 5.nci, Türkçe eğitim veren bölümler arasında ise ikinci sırada yer almaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kazanılan Derece

Programda mevcut olan asgari 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Fizik alanında Lisans Diploması” derecesi alırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri

Programdan mezun olan öğrencilerin enerji sektöründe -bilhassa yakın gelecekte kurulacak olan nükleer enerji reaktörlerinde- nükleer bilimci olarak, ulusal ve uluslararası parçacık hızlandırıcılarında araştırmacı olarak, tıp uygulamaları için izotop üreten hızlandırıcılarda nükleer bilimci olarak, temel fizik eğitimi veren üniversitelerde öğretim elemanı olarak,–pedagojik formasyon eğitimi aldıktan sonra– liselerde fizik öğretmeni olarak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nda (TÜBİTAK) ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda (TAEK) araştırmacı olarak, birçok sanayi kolunda son yıllarda artarak çoğalan örneklerini gördüğümüz araştırma–geliştirme merkezlerinde araştırmacı olarak, ileri görüntüleme ve analiz cihazlarının kullanıldığı tüm alanlarda (tıp, mühendislik, restorasyon ve konservasyon vb. dallar da dahil olmak üzere) uzman olarak, basın–yayın organlarında bilim danışmanı/yazarı olarak, öğrendikleri yüksek düzey programlama bilgisini kullanacakları bilgisayar sektöründe programcı olarak veya -örnekleri batı ülkelerinde çokça bulunduğu gibi- bankacılık ve finans kurumlarında borsa analisti olarak çalışabilecekleri öngörülmektedir.

Lisans programı öğretim planı

Lisans programı ders içerikleri

Açılan dersler (Eski)

%d blogcu bunu beğendi: