Önceki Doktora Sonrası Araştırmacılar / Previous Post-Docs

  • Doç. Dr. Elif Aslı Yetkin
    TÜBİTAK 2232 – Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı 
    Mart 2013 – Mart 2015
  • Doç. Dr. Hasan Yüksel
    TÜBİTAK – Avrupa Birliği 2236 – Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı 
    Mart 2014 – Mart 2016