Doktora Programı

Program Profili

Fizik Doktora Programı 2013 – 2014 akademik yılında açılmıştır.

Doktora programının ana amacı, uluslararası kabul gören bilimsel araştırmalar üretebilen, kendine güvenen, liderlik vasıflarına sahip girişimci bilim insanları yetiştirmektir. 

Yüksek lisans programında olduğu gibi, doktora eğitimi de, bu eğitimi veren dünyadaki lider üniversiteler ile aynı seviyede tutulmaya çalışıldığından, programda verilen derslerin ve yürütülen tezlerin standartı yüksek tutulmaktadır. Bu nedenle, çok sayıda öğrenci almak yerine, yüksek lisans eğitimini yüksek başarıyla tamamlamış, bilimsel yönden gelişmeye açık ve programı başarabilecek öğrenciler programa kabul edilmektedir. Doktora programına kabul edilen öğrencilerimizin tamamına yakını, imkanlar dahilinde TÜBİTAK projeleri ile desteklenmektedir.

Derslerin tamamının seçmeli olduğu programda, öğrenciler bölümün odaklanmış olduğu deneysel yüksek enerji fiziği, yerçekimi ve kozmoloji, nötrino astrofiziği ve nükleer astrofizik, matematiksel fizik ve yoğun madde fiziği dallarından birinde kendi istek ve kabiliyetlerine uygun bir konuda uzmanlaşmaktadır. Mezuniyet için ilgili mevzuat bakımından gerekli şartları sağlayan öğrencilerin, mezuniyetten önce doktora tez çalışmaları ile ilgili en az bir uluslararası yayın yapmış olmaları beklenmektedir. 

Fizik Doktora Programında oniki öğrenci doktora eğitimine devam etmektedir. Bu öğrencilerden üçü bölümde araştırma görevlisi olup, diğer öğrencilerin tamamına yakını TÜBİTAK bursiyeri olarak desteklenmiş veya desteklenmektedir. İki öğrencimiz 2019 Bahar döneminde başarıyla mezun olarak, program ilk mezunlarını vermiştir.

Programın Amacı

a) Uluslararası kabul gören bilimsel araştırmalar üretebilen, kendine güvenen, liderlik vasıflarına sahip girişimci bilim insanları yetiştirmek için ilk aşamayı oluşturmak.

b) Öğrencileri bilimsel etik konusunda eğitmek ve özgün bilimsel çalışmaların nasıl üretileceği hakkında temel bilgi/becerileri sağlamak.

c) CERN asosiye/tam üye olarak teorik ve deneysel yüksek enerji fiziği alanında en üst düzeyde araştırma yapabilecek araştırmacıları doktora eğitimine hazırlamak ve Ülkemizde bu konuda hissedilen eksikliği gidermeye katkıda bulunmak

d) CERN ve benzeri üyelikler vasıtasıyla elde edilecek bilgi birikiminin teknolojiye aktarabilecek, yenilikçi (inovatif) düşünebilen araştırmacılar/girişimciler yetişmesini sağlamak.

e) Yüksek enerji fiziğinde çalışmak istemeyen öğrencilerde teorik ve matematiksel fiziğin güçlü tekniklerini fiziğin uygulamalı alanlarında (kuantum Hall etkisi, kuantum bilgisayar, kuantum haberleşme, nanoteknoloji vd.) kullanabilecek altyapının oluşumunu başlatmak.

f) Öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışında bulunan diğer üniversitelerdeki bilim insanları ile işbirlikleri kurmalarını teşvik etmek ve sağlamak.

g) Verilen eğitim ve üretilen çalışmalar neticesinde kamuoyunda temel bilimlere ve temel bilimcilere olan ilgiyi ve saygınlığı arttırmak, toplumun bilimde de özgüveninin ve özsaygısının artmasına katkıda bulunmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kazanılan Derece

Güz ve Bahar dönemlerinde zorunlu seminer dersi ve öğrencinin çalışma alanı ile alakalı en az yedi seçmeli dersten toplam en az 60 AKTS kredilik derslerden başarılı olmak ve 60 AKTS kredili Tez çalışmasından başarılı olmak gerekmektedir. 

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Fizik alanında Yüksek Doktora Diploması” derecesi alırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri

Programdan mezun olan öğrenciler üniversitelerde öğretim üyesi veya doktora sonrası araştırmacı olarak, nükleer enerji reaktörlerinde nükleer bilimci olarak, ulusal ve uluslararası parçacık hızlandırıcılarında araştırmacı olarak, tıp uygulamaları için izotop üreten hızlandırıcılarda nükleer bilimci olarak, TÜBİTAK, TAEK gibi araştırma kurumlarında veya ArGe merkezlerinde uzman araştırmacı olarak, ileri görüntüleme ve analiz cihazlarının kullanıldığı tüm alanlarda uzman olarak çalışabileceklerdir.

Yüksek lisans ve doktora programlarımızdan mezun olmuş olan öğrencilerimiz ve mezun olduktan sonra nerede çalıştıkları ile ilgili bilgileri aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

Mezunlar / Alumni

Doktora programı öğretim planı

Doktora programı ders içerikleri

Açılan dersler

Nostaljik duyuru:

2013-2014 Güz Yarıyılında ilk öğrencilerini alan doktora programı hakkında bilgi için tıklayınız.

%d blogcu bunu beğendi: