FEL 226 – Sunumlar, Kaynaklar ve Sorular

 marte_didattica_06

  Tarih

  Sunumlar

  İnternet Kaynakları

  Çalışma Soruları

12 Şubat

  Bilmenin Yolları

  1. Hafta

19 Şubat

  Aristo ve Francis Bacon

  2. Hafta

26 Şubat

  Platonik Gökbilim

[1] Batlamyus’un Modelinde Mars’ın Hareketi

[2] Batlamyus’un Modelinde Ay’ın Hareketi

[3] Dışmerkezi Hareketli Merkür Modeli

[4] Batlamyus’un Evren Modeli

[5] Tusi Çifti

[6] Arap Astronomların Mars Modeli

  3. Hafta

5 Mart

  Gözlemsel Gökbilim

[1] Tychonik Evren Modeli

[2] Elips ve Ekuant Etrafındaki Hareketlerin Farkı

[3] Kepler’in 3. Yasası

[4] Gezegen Yörüngesi Simulatörü

  4. Hafta

12 Mart

  Isaac Newton

  5. Hafta

19 Mart

  Mekanikçi Bakış ve Belirlenimcilik

  6. Hafta

26 Mart

  Bilim ve Metafizik

  7. Hafta

2 Nisan

  Ara Sınav

16 Nisan

  Eter Kavramı ve Elektromanyetizma

  8. Hafta

30 Nisan

  Özel Görelilik

  9. Hafta

7 Mayıs

  Genel Görelilik

  10. Hafta

14 Mayıs

  Kuantum Mekaniği

  11. Hafta


Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Cemsinan Deliduman

Ofis: Bomonti Binası, 531

E-posta: cemsinan@msgsu.edu.tr