Karanlık Maddenin Varlığının Göstergeleri

Karanlık Maddenin Varlığının Göstergeleri Emre Onur Kahya İstanbul Teknik Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümü Özet: LIGO-VIRGO gözlemevleri ile, 2017 yılında, nötron yıldızı çifti birleşimi sonucunda oluşan, gravitasyon dalgaları ve gamma ışığını gözlemledik. Karanlık maddenin olduğuna dair bilinen 4 temel gösterge bulunmaktadır. Bu gözlem ile karanlık maddenin var olması ile ilgili 5. bağımsız delilin varlığını yaptığımız çalışma…

DNA hibridizasyon dinamiği ve termodinamiği: bir Bose- Einstein yoğuşması mı?

DNA hibridizasyon dinamiği ve termodinamiği: bir Bose- Einstein yoğuşması mı? Alkan Kabakçıoğlu Koç Üniversitesi, Fizik Bölümü Özet: DNA erimesi biyofizik alanında istatistiksel fizik araştırmalarına konu olmuş ilk olgulardan biridir. Eşlenik DNA zincirlerinin erime/birleşme faz geçişinin doğası 60’lı yıllardan bu yana tartışılagelmiş bir problemdir ve ancak 2000’li yıllarda tatmin edici bir yanıt bulmuştur. Yakın zamanda bu…

Newton-Cartan ve Hořava-Lifshitz Kütleçekim Teorilerinde Ölçek Değişmezliği

Newton-Cartan ve Hořava-Lifshitz Kütleçekim Teorilerinde Ölçek Değişmezliği Utku Zorba İstanbul Teknik Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümü Özet: Son yıllarda göreli olmayan geometriler katıhal sistemleri ve göreli olmayan holografi uygulamalarında karşımıza çıkmaktadır. Bu konuşmada öncelikle Newton-Cartan geometrisi ve kütleçekimine kısa bir giriş yapılacak, ardından grup teorik olarak Bargmann, genişletilmiş Bargmann (scale extended) ve Schrödinger cebirlerinin lokalizasyonu ile…

Diferansiyel Denklemlerde Lie Simetri Cebirleri ve Analitik Çözümler

Diferansiyel Denklemlerde Lie Simetri Cebirleri ve Analitik Çözümler Cihangir Özemir İstanbul Teknik Üniversitesi, Matematik Mühendisliği Bölümü Özet: Diferansiyel denklemlerin çözüm uzayını değişmez bırakan dönüşüm gruplarının elde edilmesi, analitik çözüm yöntemleri oldukça kısıtlı olan doğrusal olmayan denklemlerin analizinde en etkin sistematik araçlardan biridir. Bu dönüşüm grupları ve ilişkili simetri cebirlerinin kullanılmasıyla bir kısmi diferansiyel denklemin değişken…

Gama Dedektörü Çalışmaları

Gama Dedektörü Çalışmaları Taylan Yetkin Yıldız Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü   Özet: Parçacık ve madde etkileşmelerini kullanarak yapılan dedektörler hem temel bilimlerde yapılan araştırmalarda hem de teknolojik birçok uygulamada karşımıza çıkmaktadırlar. Bu konuşmada parçacıkların madde ile etkileşmeleri, gama dedektörlerinin yapısı ve çalışma ilkeleri üzerine kısa bir giriş yapılacaktır. Ardından, Almanya’da yapımı devam eden FAIR/GSI merkezinde kullanılacak…

Genel Göreliliği Kuvvetli Kütle Çekimi Alanlarında Modifiye Etmek

Genel göreliliği kuvvetli kütle çekimi alanlarında modifiye etmek Fethi Mübin Ramazanoğlu Koç Üniversitesi, Fizik Bölümü Özet: Bu konuşma alternatif kütle çekimi teorilerinin genel bir özetiyle başlayıp kütle çekimi dalgalarıyla yakından ilişkili bazı spesifik teorilerin incelenmesiyle devam edecek. Mevcut bütün deneyler Einstein’ın genel görelilik teorisiyle uyum içinde, ancak bu testlerin hemen hepsi zayıf kütle çekimi alanlarında…