Renormalons in Quantum Mechanics

Cihan Pazarbaşı
Boğaziçi Üniversitesi
Fizik Bölümü

It is well known that renormalons are associated to divergences arises from the loop expansion of certain diagrams involving integration over logarithms. Although, renormalons were investigated in many QFT models, its non-perturbative nature remained unclear and the Borel resummation of the divergent expansion suffered from an infamous ambiguity. In this talk, after a brief introduction to the divergent perturbative expansions in quantum theories, I will investigate renormalon problem in the non-relativistic quantum mechanics with a potential contains 2D Dirac δ-potential, which requires renormalization, and an additional piece. We have discovered the existence of renormalon divergences for perturbative S-matrix, when the additional potential satisfies certain conditions. During the talk I will concentrate on a simple system, which gives us the full control on the calculations and allowed us to identify the non-perturbative contributions coming from the Borel resummation as the residue of the pole of the Green’s function associated to 2D Dirac δ-potential. In addition to that the Borel ambiguity is resolved by using the iε prescription, which fixed the sign of the non-perturbative contributions.

Tarih: 14 Kasım 2019 Perşembe, Saat: 16:00
Yer   :  MSGSÜ Fizik Bölümü, Lisansüstü Dersliği

Measurement of Strangely Beautiful Dimuons at CMS

Kai-Feng Chen
(Experimental High Energy Physics CMS Experiment at CERN, Geneva, Switzerland)

The measurement of the Bs to mu+mu- branching fraction and effective lifetime, and a search for the decay B0 to mu+mu- will be presented.
The analysis uses a data sample of pp collisions accumulated by the CMS experiment during LHC Run-1 and 2016. The branching fractions are determined by measuring the event yields relative to B+ to J/psi K+ decays with a reduction of the systematic uncertainties.
The decay Bs to mu+mu- has reached 5 sigma discovery significance, and the associated effective lifetime has been measured for the first time at CMS.

Yer     : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 12 Kasım 2019 Salı, 15:00

Nuclear Structure And Processes In The Relativistic Nuclear Energy Density Functional Theory

Nils Paar
University of Zagrep, Department of Physics

Complete understanding of how stellar evolution and nucleosynthesis work, with self-consistent microscopic description of all relevant
nuclear properties and phenomena included, has not been achieved yet. In particular, weak-interaction processes play a crucial role in the late stages of the evolution of a massive star and in presupernova stellar collapse, as well as in the synthesis of elements in the universe.  In order to provide a theoretical description of relevant nuclear properties and processes, a theory framework of the relativistic nuclear energy density functional (RNEDF) has been established including the relativistic Hartree-Bogoliubov model and relativistic quasiparticle random phase approximation, supplemented with modeling of the cross sections and rates of the weak interaction processes. Recent implementations of the RNEDF provide a unified description of a variety of nuclear properties of astrophysical relevance, including the equation of state, nuclear masses, collective excitations and weak interaction processes such as electron capture and neutrino induced reactions.

Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 2 Ekim Çarşamba, Saat: 15:00

Not: Nils Paar 30 Ekim Pazartesi – 4 Eylül Cuma günleri arasında MSGSÜ Fizik Bölümünü ziyaret edecektir.

Standart Model’de Saklı Spin-3/2 Alan

Canan Karahan
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
Konuşma Özeti: Evrenimizdeki görünür maddeyi oluşturan temel parçacıkları ve bu parçacıklar arasındaki etkileşimleri tarif eden Standart Model (SM) yaklaşık 100 yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda 2012 yılında Higgs parçacığının gözlemlenmesi ile de Standart Model Fermi enerjilerinde deneylerle büyük ölçüde uyumlu ve son eksik parçası  tamamlanmış başarılı bir model olmuştur. Fakat tüm başarılarına rağmen özellikle SM’in spektrumunda karanlık madde adayı bir parçacığın olmaması ve SM’in morötesi (UV) ölçeğe aşırı duyarlılık göstermesi bize SM’in eksik olduğunu göstermektedir. Bu eksikliği giderecek SM-ötesi fizik arayışları tüm hızıyla sürmektedir. Ancak şuana kadar yapılan çeşitli deneylerde öne sürülen SM-ötesi parçacıkların izine rastlanamamıştır. Elbette bu durum yeni fizik alanlarının olmadığı anlamına gelmiyor. Belki de bu alanlar SM spektrumunda gizlenmiştir. Bu aşamada yapılması gereken eğer yeni parçacıklar varsa nerede saklandıklarını anlamak için her olasılığı değerlendirmek olmalıdır. Bu konuşmada; kütleli spin-3/2 alanın kendisini sanal olarak ortaya koyarak SM spektrumunda gizlendiği gösterilecektir. Bu alanların çarpıştırıcı izleri ve halka etkileri  üzerine yapılan çalışma sunulacak olup ayrıca bu parçacıkların karanlık madde adayı olma potansiyeli üzerinde durulacaktır.
 
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 09 Mayıs 2019 Perşembe, 15.00

Gama Işını Patlamalarının Ardıl Işımasından Bir Nötron Yıldızının İlk Günü

Sinem Şaşmaz Muş
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul

Konuşma Özeti: Magnetarlar gama ışını/X ışını dalgaboylarında gözlemlenen şiddetli patlamaları, yavaş ve hızlıca yavaşlayan dönme  periyotları ile en ilginç nötron yıldızı aileleri arasında yer almaktadır. Gözlemlenen bu özelliklerine çok şiddetli manyetik alanlarının sebep olduğu düşünülmektedir. Gama ışını patlamaları ise evrende meydana gelmekte olan en şiddetli patlamalardır. Genellikle bu patlamaları ardıl ışıma olarak adlandırılan ve süresi gün mertebesine kadar uzayabilen bir ışıma izlemektedir. Gama ışını patlamalarının bazıları magnetarların doğumu ile ilişkilendirilmektedir. Bu konuşmada gama ışını patlamalarının ardıl X ışını verilerini kullanarak yeni oluşan magnetarın dönme periyodunun, manyetik dipol momentinin ve eğim açısının başlangıç değerlerine getirdiğimiz kısıtlamalardan ve bu parametrelerin evriminden bahsedeceğim.
 
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 02 Mayıs 2019 Perşembe, 15.00

On the invariant method for the quantum time dependent systems

Abdelhafid Bounames
Physics Department, University of Jijel, Algeria
Abstract: In this paper, first we present the Lewis-Riesenfeld invariant method for solving the hermitian quantum  time-dependent systems, and as an illustrative example we consider the harmonic oscillator with time-dependent mass and frequency. Then, we extend the application of the method to the non-hermitian quantum time-dependent systems.
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 25 Nisan 2019 Perşembe, 15.00

İkinci türeve bağlı ve tekil olan Lagranjyanlar için Hamilton yapıları

Hasan Gümral
Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
 
Özet: F. Çağatay-Uçgun ve O. Esen ile yapılan iki çalışmada ikinci türeve doğrusal bağlılığı olan Lagranj fonksiyonları için Hamilton yapıları elde edildi. Örnekler, bu tür tekil fonksiyonların önemli bir kaynağı olan gravitasyondan idi. Konuşmada bu çalışmaların geometrik anlamda yapısal bir resmini ve bu yapıda Dirac analizinin görünümünü sunacağım.
 
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 11 Nisan 2019 Perşembe, 15.00

Correlations and Entanglement in Strongly Interacting Systems

Selim Jochim
Heidelberg University, Germany
 
Abstract: Experimentally verifying the role of correlations and engtanglement in strongly interacting systems is a promising route to gain a deeper understanding of such systems. Using spin resolved imaging of individual atoms in free space we measure both the position and momentum distributions of a system of two particles deterministically prepared in a double well. These measurements allow us to determine correlations and entanglement of the motional degree of freedom.
 
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 04 Nisan 2019 Perşembe, 15.00

Hamiltonian formulations of degenerate Lagrangian theories

Filiz Çağatay Uçgun
Maltepe Üniversitesi, İstanbul
Özet: In this talk, we present the Hamiltonian formulations of the dynamical systems generated by the second-order Pais-Uhlenbeck, Sarıoglu-Tekin and Clement Lagrangians. Pais-Uhlenbeck Lagrangian is non-degenerate in the sense of Ostrogradski whereas Sarıoglu-Tekin and Clement Lagrangians are degenerate. For the degenerate or/and constraint systems, the Legendre transformation is not possible in a straight forward way. For the degenerate systems, one additionally needs to employ, for example, the Dirac-Bergmann algorithm in order to arrive at the Hamiltonian picture. We shall follow several alternative methods while arriving at the Hamiltonian representations of Pais-Uhlenbeck, Sarıoglu-Tekin and Clement dynamics.
 
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 21 Mart 2019 Perşembe, 15.00

Topological phase transitions understood via the polarization amplitude

Balasz Hetenyi
Bilkent University, Ankara
Özet: Topological systems are one of the most active research areas in condensed matter physics.  The topological characterization of a condensed matter system relies on mathematical constructs such as the Berry phase, the winding number, or the Chern number.  In the first part of the talk, I will explain how the Berry phase can be understood as the first cumulant of a series. The cumulants themselves are derived from the polarization amplitude, a quantity introduced decades ago in the context of the Berry phase theory of polarization, and one which has received attention recently.   We calculate higher order cumulants and reconstruct the underlying distribution of the polarization for the Rice-Mele model.  Our approach allows the visualization of a topological transition, how a system goes between phases with different quantization. In the second part of the talk, I will go through constructing one-dimensional analogs of the Haldane and Kane-Mele models.  In the end, I will discuss the application of our cumulant method to an interacting model.
 
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 14 Mart 2019 Perşembe, 15.00