Standart Model’de Saklı Spin-3/2 Alan

Canan Karahan
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
Konuşma Özeti: Evrenimizdeki görünür maddeyi oluşturan temel parçacıkları ve bu parçacıklar arasındaki etkileşimleri tarif eden Standart Model (SM) yaklaşık 100 yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda 2012 yılında Higgs parçacığının gözlemlenmesi ile de Standart Model Fermi enerjilerinde deneylerle büyük ölçüde uyumlu ve son eksik parçası  tamamlanmış başarılı bir model olmuştur. Fakat tüm başarılarına rağmen özellikle SM’in spektrumunda karanlık madde adayı bir parçacığın olmaması ve SM’in morötesi (UV) ölçeğe aşırı duyarlılık göstermesi bize SM’in eksik olduğunu göstermektedir. Bu eksikliği giderecek SM-ötesi fizik arayışları tüm hızıyla sürmektedir. Ancak şuana kadar yapılan çeşitli deneylerde öne sürülen SM-ötesi parçacıkların izine rastlanamamıştır. Elbette bu durum yeni fizik alanlarının olmadığı anlamına gelmiyor. Belki de bu alanlar SM spektrumunda gizlenmiştir. Bu aşamada yapılması gereken eğer yeni parçacıklar varsa nerede saklandıklarını anlamak için her olasılığı değerlendirmek olmalıdır. Bu konuşmada; kütleli spin-3/2 alanın kendisini sanal olarak ortaya koyarak SM spektrumunda gizlendiği gösterilecektir. Bu alanların çarpıştırıcı izleri ve halka etkileri  üzerine yapılan çalışma sunulacak olup ayrıca bu parçacıkların karanlık madde adayı olma potansiyeli üzerinde durulacaktır.
 
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 09 Mayıs 2019 Perşembe, 15.00

Gama Işını Patlamalarının Ardıl Işımasından Bir Nötron Yıldızının İlk Günü

Sinem Şaşmaz Muş
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul

Konuşma Özeti: Magnetarlar gama ışını/X ışını dalgaboylarında gözlemlenen şiddetli patlamaları, yavaş ve hızlıca yavaşlayan dönme  periyotları ile en ilginç nötron yıldızı aileleri arasında yer almaktadır. Gözlemlenen bu özelliklerine çok şiddetli manyetik alanlarının sebep olduğu düşünülmektedir. Gama ışını patlamaları ise evrende meydana gelmekte olan en şiddetli patlamalardır. Genellikle bu patlamaları ardıl ışıma olarak adlandırılan ve süresi gün mertebesine kadar uzayabilen bir ışıma izlemektedir. Gama ışını patlamalarının bazıları magnetarların doğumu ile ilişkilendirilmektedir. Bu konuşmada gama ışını patlamalarının ardıl X ışını verilerini kullanarak yeni oluşan magnetarın dönme periyodunun, manyetik dipol momentinin ve eğim açısının başlangıç değerlerine getirdiğimiz kısıtlamalardan ve bu parametrelerin evriminden bahsedeceğim.
 
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 02 Mayıs 2019 Perşembe, 15.00

On the invariant method for the quantum time dependent systems

Abdelhafid Bounames
Physics Department, University of Jijel, Algeria
Abstract: In this paper, first we present the Lewis-Riesenfeld invariant method for solving the hermitian quantum  time-dependent systems, and as an illustrative example we consider the harmonic oscillator with time-dependent mass and frequency. Then, we extend the application of the method to the non-hermitian quantum time-dependent systems.
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 25 Nisan 2019 Perşembe, 15.00

İkinci türeve bağlı ve tekil olan Lagranjyanlar için Hamilton yapıları

Hasan Gümral
Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
 
Özet: F. Çağatay-Uçgun ve O. Esen ile yapılan iki çalışmada ikinci türeve doğrusal bağlılığı olan Lagranj fonksiyonları için Hamilton yapıları elde edildi. Örnekler, bu tür tekil fonksiyonların önemli bir kaynağı olan gravitasyondan idi. Konuşmada bu çalışmaların geometrik anlamda yapısal bir resmini ve bu yapıda Dirac analizinin görünümünü sunacağım.
 
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 11 Nisan 2019 Perşembe, 15.00

Correlations and Entanglement in Strongly Interacting Systems

Selim Jochim
Heidelberg University, Germany
 
Abstract: Experimentally verifying the role of correlations and engtanglement in strongly interacting systems is a promising route to gain a deeper understanding of such systems. Using spin resolved imaging of individual atoms in free space we measure both the position and momentum distributions of a system of two particles deterministically prepared in a double well. These measurements allow us to determine correlations and entanglement of the motional degree of freedom.
 
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 04 Nisan 2019 Perşembe, 15.00

Hamiltonian formulations of degenerate Lagrangian theories

Filiz Çağatay Uçgun
Maltepe Üniversitesi, İstanbul
Özet: In this talk, we present the Hamiltonian formulations of the dynamical systems generated by the second-order Pais-Uhlenbeck, Sarıoglu-Tekin and Clement Lagrangians. Pais-Uhlenbeck Lagrangian is non-degenerate in the sense of Ostrogradski whereas Sarıoglu-Tekin and Clement Lagrangians are degenerate. For the degenerate or/and constraint systems, the Legendre transformation is not possible in a straight forward way. For the degenerate systems, one additionally needs to employ, for example, the Dirac-Bergmann algorithm in order to arrive at the Hamiltonian picture. We shall follow several alternative methods while arriving at the Hamiltonian representations of Pais-Uhlenbeck, Sarıoglu-Tekin and Clement dynamics.
 
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 21 Mart 2019 Perşembe, 15.00

Topological phase transitions understood via the polarization amplitude

Balasz Hetenyi
Bilkent University, Ankara
Özet: Topological systems are one of the most active research areas in condensed matter physics.  The topological characterization of a condensed matter system relies on mathematical constructs such as the Berry phase, the winding number, or the Chern number.  In the first part of the talk, I will explain how the Berry phase can be understood as the first cumulant of a series. The cumulants themselves are derived from the polarization amplitude, a quantity introduced decades ago in the context of the Berry phase theory of polarization, and one which has received attention recently.   We calculate higher order cumulants and reconstruct the underlying distribution of the polarization for the Rice-Mele model.  Our approach allows the visualization of a topological transition, how a system goes between phases with different quantization. In the second part of the talk, I will go through constructing one-dimensional analogs of the Haldane and Kane-Mele models.  In the end, I will discuss the application of our cumulant method to an interacting model.
 
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 14 Mart 2019 Perşembe, 15.00

The massive IIA origin of 2d CFTs

Nicolo Petri
Bogazici University, Istanbul, Turkey
Abstract. Even if AdS3/CFT2 holography has been intensively studied in literature, the construction of 2d CFTs in string theory is still rather obscure. In this talk I will discuss some insights in this direction coming from a new class of exact AdS3 solutions in massive IIA supergravity. Within this class, some of these 10d backgrounds are derived by uplifting particular warped AdS3 solutions in 7d and 6d gauged supergravities featuring respectively AdS7 and AdS6 asymptotics. In these cases the corresponding dual 2d SCFTs are realized as conformal defects within the higher-dimensional SCFTs dual to the asymptotics. I will discuss about the brane intersections underlying these solutions and, in particular, on how the emergence of AdS3 in massive IIA is deeply related to D2 branes. To support this statement I will present a very simple brane solution involving only D2 and D8 branes with near-horizon given by a warped product of AdS3 with a squashed 7-sphere as internal space. In spite of the simplicity of this supergravity solution, the construction of the dual SCFT 2d is quite problematic, therefore I will conclude discussing these issues and the possible strategies to get rid of them.
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 07 Mart 2019 Perşembe, 15.00

Atmosferik gazların grafenin elektriksel kararlılığı üzerindeki etkisi

Sırrı Batuhan Kalkan
Fizik Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir, Türkiye
Fizik Bölümü ve CeNS, Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi, Münih, Almanya
Özet: Grafen, MoS2 ve h-BN gibi iki boyutlu malzemeler külçe hallerinden inceltildiğinde heyecan verici optik ve elektronik özellikler göstermektedir. Bu malzemelerin yüzeylerinin hacimlerine oranının üç boyutlu hallerine gore çok yüksek olması atmosferik adsorbantlarla olan etkileşimlerini daha belirgin hale getirmektedir. Atmosferik koşullardaki oksijen gazı (O2) ve su buharı gibi adsorbantlar, malzemelerin taşıyıcı yoğunluğunu kontrol edilemez bir şekilde değiştirmektedir. Bu değişimler ortamın sıcaklığına ve dolayısıyla adsorbantların kısmi basınçlarına doğrudan bağlı olduğundan elektronik ve optoelektronik aygıtlarda sürekli bir elektriksel kararsızlığa yol açmaktadır. Konuşmanın birinci bölümünde kimyasal buhar biriktirme (CVD) ve epitaksiyel büyütme metotlarıyla elde edilen grafen katmanlarının çevreyle etkileşimleri fotoakım spektroskopisi metoduyla incelenecek, etkileşimlerin taşıyıcı tipine bağlılığı araştırılacak ve yüzey pasivasyonunun kararlılığa etkisi gösterilecektir. Devamında grafenin sıcaklığa bağlı değişimleri pasivasyondan öncesi ve sonrası şeklinde karşılaştırılacaktır. Konuşmanın ikinci kısmında ise iki boyutlu malzemelerin yapısal (içsel) problemlerinin nasıl incelenebileceği üzerine tartışılacaktır.
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 03 Ocak 2019 Perşembe, 15.00

Nötron Yıldızı Birleşmesinden Boşluk Enerjisi Konusunda Cıvıltılar

Cem Eroncel
Syracuse University
Özet: İki nötron yıldızının birleşimi oluşu ortaya çıkan kütleçekim dalgalarının LIGO/Virgo tarafından gözlemlenmesi, fiziğin her alanında olduğu gibi, kuramsal yüksek enerji fiziği alanında da yeni bir ufuk açmış oldu. Bu gözlem, nötron yıldızlarının merkezlerinde bulunması muhtemel egzotik Kuantum Renk Dinamiği (KRD) fazlarının incelenebilmesi için bir deney ortamı sunuyor. Bu fazların en heyecan verici özelliği, bu fazların içerisindeki boşluk enerjisinin normal maddenin boşluk enerjisinden farklı olabilmesi. Böyle bir fark, nötron yıldızlarının yoğunluk-basınç ilişkisinde kendini göstereceği için, nötron yıldızı birleşiminden ortaya çıkan kütleçekim dalgalarının frekans dağılımı incelenerek egzotik KRD fazlarının sınanması mümkün olabilir. Bu sayede kütleçekim dalgaları, KRD’nin boşluk enerjisine katkısının belirlenmesini sağlayabilir.
 
Bu konuşmada, kısaca boşluk enerjisinin, nötron yıldızlarının ve kütleçekim dalgalarının fiziğinden bahsedildikten sonra boşluk enerjisinin nötron yıldızının yoğunluk-basınç ilişkisine nasıl etki ettiği anlatılacak. Ardından, böyle bir etkinin nötron yıldızlarının yarıçap-kütle eğrilerini ve gelgitsel şekil değiştirilebilirliğini (tidal deformability) nasıl etkilediği üzerinde durulacak. Son olarak, böyle bir etkinin LIGO/Virgo tarafından nasıl sınanabileceği konusunda örnekler verilecek.
 
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 27 Aralık 2018 Perşembe, 15.00