NEDA (Neutron Detector Array) Projesi

NEDA (Neutron Detector Array) Projesi

M.Nizamettin Erduran

(NEDA Kolaborasyonu adına)

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul

Özet/Abstract: NEDA (Neutron Detector Array) stabil ve radyoaktif ışın demetleri kullanılarak yapılacak nükleer yapı deneyleri için modern bir nötron detektor dizinimi tasarımı ve yapımı projesidir. Bu yeni aygıt uzun yıllar EUROBALL ve EXOGAM ile birlikte kullanılan Neutron Wall’ dan daha kullanışlı,  daha yüksek verimlilikte ve ikinci kuşak radyoaktif ışın üreteçleri ( GANIL/SPIRAL2, LNL/SPES, GSI-FAIR/NUSTAR) koşullarında çalışabilecek özelliklerde olacaktır. NEDA, AGATA,EXOGAM2, GALILEO ve PARIS gibi gama ışını spektrometrelerine yardımcı bir sistem olacak ve nötron kanalı seçimi için darbe biçim ayırımını  yapabilecek tam dijital elektronikle donatılacaktır. Bu konuşmada,NEDA’nın tasarım ayrıntıları ile  nötron çoklanması ve enerji ölçümleri için geliştirilen teknikler konu edilecektir.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
Tarih : 28 Mart 2013 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

The Oldboy of QCD: Sum Rules

 The Oldboy of QCD: Sum Rules

Huseyin Dağ

Özyeğin Üniversitesi,İstanbul

 

Özet/Abstract:
Quantum Chromodynamics(QCD) is part of the Standard Model(SM) that describes the interaction of fundamental particles. In QCD, due to the fact that
strong coupling constant islarge at low energies, perturbative approaches do not work. For this reason, non-perturbative approaches have to be used for studying the properties of hadrons. Among several non-perturbative approaches, QCD sum rules is one of the reliable methods which is applied to understand the properties of hadrons and their interactions. In this talk the QCD Sum rules method (QCDSR) will be reviewed. The basic object of QCDSR is the correlator function. First  a general derivation for QCD sum rules is discussed using a two point correlator function.  Then, three point QCD sum rules is discussed.  Finally two examples will be presented as an application of QCDSR method.
In the first example, the mixing angle between axial vector meson states K1(1270) and K1(1400) is estimated by using sum rules approach. In the second example the charge radii of D and D* mesons are extracted by using QCDSR method.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
Tarih : 21 Mart 2013 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

CMS Deneyinde LS1 Süresince yapılacak Yenileme Çalışmaları

CMS Deneyinde LS1 Süresince yapılacak Yenileme Çalışmaları

Ferhat ÖZOK

MSGSU Fizik Bölümü.

Özet/Abstract : Bu konuşmada 2012 senesinde 8 TeV verileri ile elde edilen deney sonuçlarından kısaca bahsettikten sonra, LS1 (Long Shutdown 1) sırasında CMS deneyinde yapılması planlanan yenileme çalışmalarından kısaca değinilecektir. Bu çalışmalar kapsamında Hadron kalorimetresinde yapılmakta olan test çalışmaları anlatılacaktır .
Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
Tarih : 28 Subat 2013 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

Supersymmetric Completion of Gauss-Bonnet Combination in Five Dimensions

Supersymmetric Completion of Gauss-Bonnet Combination in Five Dimensions

Mehmet Ozkan

Texas A&M

Özet/Abstract : Based on superconformal tensor calculus in five dimensions, we construct the supersymmetric completion of Gauss-Bonnet combination. We study the vacuum solutions with $AdS_2\times S^3$ and $AdS_3\times S^2$ structures. We also analyze the spectrum around a maximally supersymmetric ${\rm Minkowski}_5$.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
Tarih : 21 Subat 2013 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

Hadron structure in lattice QCD

Hadron structure in lattice QCD

Güray Erkol

Özyeğin Üniversitesi. İstanbul

Özet : Lattice QCD is a numerical method, which formulates QCD on a space-time lattice allowing us to obtain information about hadron properties from first principles. It has proved to be rather successful in predicting the spectral properties of mesons and baryons, as well as the parameters characterizing their interactions. Nowadays, QCD can be simulated on more realistic setups with the advent of powerful computing resources and numerical techniques. I will talk about our recent simulations where we aim to understand the structure of hadrons and their couplings, with special emphasis on charm hadrons

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
Tarih : 24  Ocak 2013 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

CMS Deneyinde J/ψφ Kütle Spektrumunda Egzotik Durumların Araştırılması

CMS Deneyinde J/ψφ Kütle Spektrumunda Egzotik Durumların Araştırılması

Elif Aslı Yetkin 

University of Iowa

Özet/Abstract : 2003 yılından itibaren gözlenmeye başlanan tılsımlı kuarkların bağlı durumlarına (charmonium) benzeyen yeni yapılar (X(3872) ,Y(3940) ,Y(4260)) egzotik mezon spektroskopisine olan ilgiyi arttırmıştır. Genel kabul gören kuark modeliyle açıklanamayan bu yapılar tetrakuark, hibritler ve yeniden saçılma modelleriyle açıklanmaya çalışılmaktadır. Özellikle X(3872), Y(3940) gibi yapıların gözlemlenmesi başka vektör mezon (VV ) durumlarının analizleri için büyük bir motivasyon sağlamıştır. Bu analizlerin başında gelen ve daha önceden CDF deneyi tarafından gözlemlenen olası Y(4140) rezonansı CMS tarafından da incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda J/ψφ kütle tayfında B+ → J/ψφ K+ , (J/ψ → μ− μ+ ve φ →K+K−) bozunum kanalı çalışılarak 4148.2 ± 2.0(stat) ± 4.6(syst) MeV ve 4316.7 ± 3.0(stat) ± 7.3(syst) MeV kütlelerinde iki farklı yapı gözlemlenmiştir. Bu konuşmada Büyük Hadron Çarpıştırıcsı’ında (LHC) 2011 yılı boyunca gerşekleştirilen proton-proton çarpışmalarında CMS deneyi tarafından toplanan 5.2 fb-1 verilerin analizi ve elde edilen bu sonuçlar tartışılacaktır.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
Tarih : 17 Ocak 2013 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

Sert Maddeden Yumuşak Maddeye Yoğun Madde Fiziği

Sert Maddeden Yumuşak Maddeye Yoğun Madde Fiziği

Ozan S. Sarıyer

University of North Carolina at Chapel Hill,Kimya Bölümü,

Özet/Abstract : Günümüz yoğun madde fiziği sert madde ve yumuşak madde fiziği olmak üzere iki geniş alt alana ayrılmıştır. Bu ayrımda esas alınan, incelenen malzemenin doğasıdır. Sert maddeden yumuşak maddeye geçişte, malzemenin organize olduğu uzunluk ölçeği artarken düzeni bozmak için gerekli olan enerji bedeli azalır. Ancak ister metal olsun ister jel olsun, makroskopik ölçekte malzemeler çok sayıda serbestlik derecesi içerdiğinden, her iki alt alanda da istatistiksel mekaniğin aynı ilke ve uygulamaları geçerlidir. Bu konuşmada, sert maddeden yumuşak maddeye, üç farklı yoğun madde fiziği olgusu tartışılacak ve her olgu için farklı bir istatistiksel mekanik yaklaşımı sunulacaktır. Yumuşak maddeye doğru geçerken, modellerin ve yöntemlerin üzerinde daha fazla durulup daha detaylı bir tartışma sunulacaktır. (i) Sert madde limitinde, Falicov-Kimball modelinin bütünsel faz diyagramı renormalizasyon grubu kuramı kullanılarak elde edilmiştir. [1] Faz diyagramı dört farlı yük-düzenli faz içerir ve çok zengin bir topolojiye sahiptir. (ii) Sert ve yumuşak madde fiziğinin örtüştüğü bölgede, ±J Ising spin camı modelinde, sert spin ortalama alan kuramı ile histerez alanının ölçeklenmesi incelenmiştir. [2] Bu yaklaşımı, özellikle ince filmlerde gözlenen, mikroskopik manyetik hafıza uygulamaları için kullanmayı düşünmekteyiz. (iii) Konuşmanın ana bölümünde, yumuşak maddeye güzel bir örnek olan dolanık polimer ağlarında, elastisite davranışını anlamak için öne sürdüğümüz yeni bir model [3] tanıtılacaktır. Modelden elde ettiğimiz sonuçlar, lastik için deney ve benzetim sonuçlarıyla tıpatıp uyuşmaktadır. Modelin uygulama alanlarından biri de, deformasyon altında hacim değiştiren jellerdir.
[1] O. S. Sarıyer, M. Hinczewski, A. N. Berker, Phys. Rev. B 84 (20) 205120 (2011).
[2] O. S. Sarıyer, A. Kabakçıoğlu, A. N. Berker, Phys. Rev. E 86 (4) 041107 (2012).
[3] O. S. Sarıyer, S. Panyukov, M. Rubinstein, APS March Meeting 2012 57 (1), Q45.4 (2012).
Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
Tarih : 27 Aralık 2012 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi :msgsufizik.net

Parçacık Fiziği Tarihi

Parçacık Fiziği Tarihi

Mahmut Hortaçsu

MSGSU, Fizik Bölümü. İstanbul

Özet/Abstract :Bu konuşmada neredeyse 20. Yüzyılın başından başlayarak, parçacık fiziğinde, daha çok kurumsal alanda yapılanlar özetlenecektir.  Özetle kuantum alan  ve saçılma matrisi kuramlarının ortaya çıkışı anlatılacak, sonradan bunların gelişmesi verilmeğe çalışılacaktır. Özellikle 21. Yüzyılda yapılanlar, belki de, konuşmacının önyargısından ve bilgisizliğinden dolayı tam olarak verilmemiş olabilir.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
Tarih : 20 Aralık 2012 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi :msgsufizik.net

Gamma-ray spectroscopy at GANIL today and tomorrow

Gamma-ray spectroscopy at GANIL today and tomorrow

Gilles de France

Le Grand Accélérateur National d’Ions Lourds (GANIL)

Özet/Abstract : Gamma-ray spectroscopy is intensively used at GANIL to measure low lying states in exotic nuclei on the neutron-rich as well as on the neutron-deficient side of the nuclear chart. To perform this physics program, the EXOGAM array consisting of hyper pure germanium detectors is routinely used. This detector has been designed to efficiently exploit the low intensity beams delivered by the first generation of facility producing and accelerating radioactive nuclei. After many years of operation using both stable and radioactive beams at GANIL, EXOGAM has been moved for six months at the ILL Grenoble to perform the spectroscopy of fission fragments produced in the cold fission of actinide targets. In parallel, a very significant upgrade of the electronics is going on which will multiply the capabilities of the array. An overview of the array will be given together with the ongoing electronics development. The physics program both at GANIL and at the ILL will be evoked. In addition SPIRAL2, a second generation ISOL facility, is under construction at GANIL. A brief overview of the future accelerator complex will be given and discussed.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
Tarih : 13 Aralık 2012 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi :msgsufizik.net