Standart Model’de Saklı Spin-3/2 Alan

Canan Karahan
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
Konuşma Özeti: Evrenimizdeki görünür maddeyi oluşturan temel parçacıkları ve bu parçacıklar arasındaki etkileşimleri tarif eden Standart Model (SM) yaklaşık 100 yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda 2012 yılında Higgs parçacığının gözlemlenmesi ile de Standart Model Fermi enerjilerinde deneylerle büyük ölçüde uyumlu ve son eksik parçası  tamamlanmış başarılı bir model olmuştur. Fakat tüm başarılarına rağmen özellikle SM’in spektrumunda karanlık madde adayı bir parçacığın olmaması ve SM’in morötesi (UV) ölçeğe aşırı duyarlılık göstermesi bize SM’in eksik olduğunu göstermektedir. Bu eksikliği giderecek SM-ötesi fizik arayışları tüm hızıyla sürmektedir. Ancak şuana kadar yapılan çeşitli deneylerde öne sürülen SM-ötesi parçacıkların izine rastlanamamıştır. Elbette bu durum yeni fizik alanlarının olmadığı anlamına gelmiyor. Belki de bu alanlar SM spektrumunda gizlenmiştir. Bu aşamada yapılması gereken eğer yeni parçacıklar varsa nerede saklandıklarını anlamak için her olasılığı değerlendirmek olmalıdır. Bu konuşmada; kütleli spin-3/2 alanın kendisini sanal olarak ortaya koyarak SM spektrumunda gizlendiği gösterilecektir. Bu alanların çarpıştırıcı izleri ve halka etkileri  üzerine yapılan çalışma sunulacak olup ayrıca bu parçacıkların karanlık madde adayı olma potansiyeli üzerinde durulacaktır.
 
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 09 Mayıs 2019 Perşembe, 15.00

Gama Işını Patlamalarının Ardıl Işımasından Bir Nötron Yıldızının İlk Günü

Sinem Şaşmaz Muş
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul

Konuşma Özeti: Magnetarlar gama ışını/X ışını dalgaboylarında gözlemlenen şiddetli patlamaları, yavaş ve hızlıca yavaşlayan dönme  periyotları ile en ilginç nötron yıldızı aileleri arasında yer almaktadır. Gözlemlenen bu özelliklerine çok şiddetli manyetik alanlarının sebep olduğu düşünülmektedir. Gama ışını patlamaları ise evrende meydana gelmekte olan en şiddetli patlamalardır. Genellikle bu patlamaları ardıl ışıma olarak adlandırılan ve süresi gün mertebesine kadar uzayabilen bir ışıma izlemektedir. Gama ışını patlamalarının bazıları magnetarların doğumu ile ilişkilendirilmektedir. Bu konuşmada gama ışını patlamalarının ardıl X ışını verilerini kullanarak yeni oluşan magnetarın dönme periyodunun, manyetik dipol momentinin ve eğim açısının başlangıç değerlerine getirdiğimiz kısıtlamalardan ve bu parametrelerin evriminden bahsedeceğim.
 
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 02 Mayıs 2019 Perşembe, 15.00

On the invariant method for the quantum time dependent systems

Abdelhafid Bounames
Physics Department, University of Jijel, Algeria
Abstract: In this paper, first we present the Lewis-Riesenfeld invariant method for solving the hermitian quantum  time-dependent systems, and as an illustrative example we consider the harmonic oscillator with time-dependent mass and frequency. Then, we extend the application of the method to the non-hermitian quantum time-dependent systems.
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 25 Nisan 2019 Perşembe, 15.00

İkinci türeve bağlı ve tekil olan Lagranjyanlar için Hamilton yapıları

Hasan Gümral
Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
 
Özet: F. Çağatay-Uçgun ve O. Esen ile yapılan iki çalışmada ikinci türeve doğrusal bağlılığı olan Lagranj fonksiyonları için Hamilton yapıları elde edildi. Örnekler, bu tür tekil fonksiyonların önemli bir kaynağı olan gravitasyondan idi. Konuşmada bu çalışmaların geometrik anlamda yapısal bir resmini ve bu yapıda Dirac analizinin görünümünü sunacağım.
 
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 11 Nisan 2019 Perşembe, 15.00

Correlations and Entanglement in Strongly Interacting Systems

Selim Jochim
Heidelberg University, Germany
 
Abstract: Experimentally verifying the role of correlations and engtanglement in strongly interacting systems is a promising route to gain a deeper understanding of such systems. Using spin resolved imaging of individual atoms in free space we measure both the position and momentum distributions of a system of two particles deterministically prepared in a double well. These measurements allow us to determine correlations and entanglement of the motional degree of freedom.
 
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 04 Nisan 2019 Perşembe, 15.00

Hamiltonian formulations of degenerate Lagrangian theories

Filiz Çağatay Uçgun
Maltepe Üniversitesi, İstanbul
Özet: In this talk, we present the Hamiltonian formulations of the dynamical systems generated by the second-order Pais-Uhlenbeck, Sarıoglu-Tekin and Clement Lagrangians. Pais-Uhlenbeck Lagrangian is non-degenerate in the sense of Ostrogradski whereas Sarıoglu-Tekin and Clement Lagrangians are degenerate. For the degenerate or/and constraint systems, the Legendre transformation is not possible in a straight forward way. For the degenerate systems, one additionally needs to employ, for example, the Dirac-Bergmann algorithm in order to arrive at the Hamiltonian picture. We shall follow several alternative methods while arriving at the Hamiltonian representations of Pais-Uhlenbeck, Sarıoglu-Tekin and Clement dynamics.
 
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 21 Mart 2019 Perşembe, 15.00

Topological phase transitions understood via the polarization amplitude

Balasz Hetenyi
Bilkent University, Ankara
Özet: Topological systems are one of the most active research areas in condensed matter physics.  The topological characterization of a condensed matter system relies on mathematical constructs such as the Berry phase, the winding number, or the Chern number.  In the first part of the talk, I will explain how the Berry phase can be understood as the first cumulant of a series. The cumulants themselves are derived from the polarization amplitude, a quantity introduced decades ago in the context of the Berry phase theory of polarization, and one which has received attention recently.   We calculate higher order cumulants and reconstruct the underlying distribution of the polarization for the Rice-Mele model.  Our approach allows the visualization of a topological transition, how a system goes between phases with different quantization. In the second part of the talk, I will go through constructing one-dimensional analogs of the Haldane and Kane-Mele models.  In the end, I will discuss the application of our cumulant method to an interacting model.
 
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 14 Mart 2019 Perşembe, 15.00