Exotic Massive 3D Gravity

Exotic Massive 3D Gravity Mehmet Özkan Physics Engineering Department, Istanbul Technical University Abstract: The linearized equations of “New Massive Gravity” propagate a parity doublet of massive spin-2 modes in 3D Minkowski spacetime, but a different non-linear extension is made possible by “third-way” consistency. The new equations can be derived from a “Chern-Simons-like” action, as for…

Gravitational Wave Astronomy

Kai Schwenzer Istanbul University, Department of Astronomy and Space Science   Abstract: The recent observation of the first neutron star merger, both across the electromagnetic spectrum and in gravitational waves, heralds the era of gravitational wave astronomy. Inferring the properties of dense matter is one of the most exciting applications of this emerging area of…

Düzensiz Sistemlerde Topolojik Faz Geçişleri: Taşınım, Evrensel İstatistik ve Weyl Açılımı

Düzensiz Sistemlerde Topolojik Faz Geçişleri: Taşınım, Evrensel İstatistik ve Weyl Açılımı Barış Pekerten Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Özet: Kuantum bilgisayarların ve birçok yeni devre elemanının temeli olmaya aday olan topolojik süperiletkenlerin deneyde ayırdedici şekilde gözlemlenmesi, son yılların açık ve önemli sorularından biridir. Topolojik süperiletkenlerin kenar halleri, kendisinin antiparçacığı olan ve nonabelyen heryon(*)…

Karanlık Maddenin Varlığının Göstergeleri

Karanlık Maddenin Varlığının Göstergeleri Emre Onur Kahya İstanbul Teknik Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümü Özet: LIGO-VIRGO gözlemevleri ile, 2017 yılında, nötron yıldızı çifti birleşimi sonucunda oluşan, gravitasyon dalgaları ve gamma ışığını gözlemledik. Karanlık maddenin olduğuna dair bilinen 4 temel gösterge bulunmaktadır. Bu gözlem ile karanlık maddenin var olması ile ilgili 5. bağımsız delilin varlığını yaptığımız çalışma…

DNA hibridizasyon dinamiği ve termodinamiği: bir Bose- Einstein yoğuşması mı?

DNA hibridizasyon dinamiği ve termodinamiği: bir Bose- Einstein yoğuşması mı? Alkan Kabakçıoğlu Koç Üniversitesi, Fizik Bölümü Özet: DNA erimesi biyofizik alanında istatistiksel fizik araştırmalarına konu olmuş ilk olgulardan biridir. Eşlenik DNA zincirlerinin erime/birleşme faz geçişinin doğası 60’lı yıllardan bu yana tartışılagelmiş bir problemdir ve ancak 2000’li yıllarda tatmin edici bir yanıt bulmuştur. Yakın zamanda bu…