A ~ 170 Civarında Bulunan Nötronca Fakir Çekirdekler, Nükleer Modeller ve Ortalama Ömür Hesapları

A ~ 170 Civarında Bulunan Nötronca Fakir Çekirdekler, Nükleer Modeller ve Ortalama Ömür Hesapları

Bahadır SAYGI

Ege Üniversitesi

Fizik Bölümü

Özet: Çekirdek çok parçacıklı bir kuantum sistemidir. Temel olarak çekirdeğin içerisinde meydana gelen fiziksel olayları açıklamak için genelde iki yaklaşım kullanılmaktadır; tek parçacık kabuk modeli ve kolektif model. Çekirdeğe ait nükleer seviyelerin ortalama ömürleri ölçülerek, nükleer seviyeler arası geçişlerin indirgenmiş geçiş olasılıkları hesaplanır. Deneysel olarak ortaya konan bu değerlerle modellerin öngörüleri karşılaştırılır ve ele alınan modelin deneysel gözlemle olan ilişkisi test edilir. Ayrıca araştırılan çekirdeğin kolektif hareket mi yoksa tek parçacık hareketi mi yaptığına karar verilir. Bu hareket türünün tespiti ilk uyarılmış seviyelerin enerjilerine bakılarak anlaşılsa da, ortalama ömür tayinleri daha kesin sonuçlar vermektedir. Uyarılmış seviyelerin ortalama ömürleri hem doğrudan olarak hem de dolaylı olarak ölçülebilmektedir. Doğrudan ölçümlerde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden bir tanesi Doppler kayması tekniğidir. Bu teknik, füzyon buharlaşma, Coulomb uyarılma ya da nükleon değiş tokuşu gibi bir çok farklı reaksiyon tipine uygulanabilmektedir.

Bu seminerde, Finlandiya’nın Jyväskylä şehrindeki hızlandırıcı laboratuvarında bulunan JUROGAMII + RITU + GREAT deney düzeneği kullanılarak füzyon buharlaşma reaksiyonları ile üretilen nötronca fakir tungsten ve osmiyum çekirdeklerinden plunger cihazı yardımı ve Doppler kayması tekniği kullanılarak elde edilen sonuçlardan ve Türkiye’nin içinde bulunduğu uluslararası projelerden bahsedilecektir.

 

Tarih : 26 Kasım 2015 Perşembe, Saat: 15:00
Yer : MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi, Fizik Bölümü

CMS Deneyinde Yeni Parçacıkların İki-jet Olay Topolojisinde Aranması

CMS Deneyinde Yeni Parçacıkların İki-jet Olay Topolojisinde Aranması

Sertaç Öztürk

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Fizik Bölümü

Özet: Standart Model (SM) atom altı parçacıkları ve etkileşimlerini açıklayan en doğru kuram olmasına karşın cevap veremediği bazı sorular vardır. Bu sorulara cevap verebilmek için SM’in ötesindeki bir çok kuram, çok kısa ömürlü yeni rezonans parçacıkların varlığını öngörmektedir. Bu yeni parçacıklar yüksek dallanma oranlarıyla son durumda iki yüksek enerjili jet oluşturacak olan iki partona bozunabilirler.

Bu seminerde, CMS deneyinde iki-jet olay topolojisi kullanılarak yeni parçaçıkların aranmasına ait yöntemler ve sonuçlar ele alınacak, ve gelecekte iki-jet rezonansı araştırmalarına katkı yapması beklenen parton çifti etiketleme yönteminden bahsedilecektir.

 

Tarih : 19 Kasım 2015 Perşembe, Saat: 15:00
Yer : MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi, Fizik Bölümü

Microstate solutions from black hole deconstruction

Microstate solutions from black hole deconstruction

Dieter Van den Bleeken

Boğaziçi Üniversitesi

Fizik Bölümü

Özet: After a review of the deconstruction proposal to explain the Bekenstein-Hawking entropy of a particular type of four dimensional extremal BPS black holes, I will discuss my recent work to put this idea on firmer footing by studying the effect of gravitational back reaction.

 

Tarih : 22 Ekim 2015 Perşembe, Saat: 15:00
Yer : MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi, Fizik Bölümü

Dirac parçacıklarının yarı-klasik kinetik kuramı ve Thomas dönmesi

Dirac parçacıklarının yarı-klasik kinetik kuramı ve Thomas dönmesi

Ömer Faruk Dayı

İstanbul Teknik Üniversitesi

Fizik Mühendisliği Bölümü

Özet: Dirac denkleminin pozitif enerjili çözümleriyle tanımlanan matris değerli simplektik 2-form kullanılarak Dirac fermiyonlarının yarı-klasik kinetik kuramı elde edilecektir. Dağılım fonksiyonun düzgün tanımı helisite bazında yapılacaktır. Bu baz dönüşümü kütlesiz limit için de gereklidir. Bu formülasyon kullanılarak kinetik kuramda Thomas dönmesinin nasıl ele alınması gerektiği bulunacaktır. Thomas dönmesinin Berry ayar alanlarına benzer bir katkı verdiği gösterilecektir.

 

Tarih : 15 Ekim 2015 Perşembe, Saat: 15:00
Yer : MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi, Fizik Bölümü

Ortanca Kütleli Karadelikler Var Mı?

Ortanca Kütleli Karadelikler Var Mı?

Kazım Yavuz Ekşi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Fizik Mühendisliği Bölümü

Özet: Astrofiziksel karadelikler ya ikili bir yıldız sisteminde yer alıp eşlikçisinden kütle aktarımı yapan, yıldız evrimi sonucunda ortaya çıkmış, 5-20 güneş kütlesinde nesneler (yıldız-kütleli karadelik) ya da galaksilerin özeğinde yer alan çok büyük kütleli (M~10^6-10^9 güneş kütlesi) nesneler (süper-kütleli karadelik) olarak karşımıza çıkmaktadır. 2000’lerin başlarından itibaren sınıflandırılan aşırı-parlak X-ışını kaynakları (AXK’lar) yıldız kütleli bir karadelikten beklenebilecek ışıma gücünün 2-3 mertebe üzerinde ışıma yapan nesneler olmaları ve galaksi özeğinden uzak olmaları dolayısıyla her iki sınıfa da dahil edilememiştir. Bir görüşe göre bu nesneler hüzmelenmiş ışımaları bize yönelmiş olduğundan aşırı parlak görünen yıldız-kütleli karadeliklerdir. Bir başka görüşe göre ise eş-yönlü ışıma yapan ortanca kütleli (M ~ 10^3-10^4 güneş kütlesi) karadeliklerdir. Ortanc! a kütleli karadelik fikri çekici bir yenilik olmasına karşın bu nesnelerin oluşumuna giden astrofiziksel yollar çok olanaklı görünmemektedir.

Ekim 2014’te M82 galaksisindeki bir AXK’dan X-ışını atımlarının gözlemlenmesi bu nesnenin eşlikçisinden kütle aktarımı yapmakta olan 1.37 s dönme peryoduna sahip bir nötron yıldızı olduğunu göstermiştir [1]. Bu nesnenin dönme frekansının büyüme hızının yüksek oluşu ise dipol manyetik alanının yüksek olduğuna (B > 10^13 G) işaret etmektedir [2]. Bu yüksek manyetik alan hem eşlikçiden gelen maddeyi yıldızın manyetik kutuplarına kanallayarak dönme peryodundaki X-ışını atımlarını modüle etmekte, hem fotonların elektronlardan saçılma tesir kesitini küçülterek ışıma basıncı ile gravitasyonun dengelendiği kritik ışıma gücünü (Eddington limiti) yükseltmekte hem de ışımanın hüzmelenmesini olanaklı kılmaktadır. AXK’ların ne kadarının nötron yıldızı olduğu, ortanca kütleli karadeliklerin var olup olmadıkları yüksek enerji astrofiğinin sıcak konularıdır.

 
[1] Bachetti et al. (2014) Nature, Volume 514, Issue 7521, pp. 202-204 (http://arxiv.org/abs/1410.3590)
[2] Ekşi et al. (2015) Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, Volume 448, Issue 1, p.L40-L42 (http://arxiv.org/abs/1410.5205)

 

Tarih : 8 Ekim 2015 Perşembe, Saat: 15:00
Yer : MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi, Fizik Bölümü

2015-2016 Öğretim Yılı

Doktora Dersleri / PhD Courses

 • FIZ661 Deneysel Fizikte İstatistiksel Yöntemler
 • FIZ673 Standart Model
 • FIZ671 Kuantum Alan Teorisi I
 • FIZ672 Kuantum Alan Teorisi II
 • FIZ690 Kozmoloji I
 • FIZ692 Grup Teorisi

Yüksek Lisans Dersleri / MSc Courses

 • FİZ515 Klasik Mekanik *
 • FİZ522 İstatistiksel Mekanik *
 • FİZ565 Dedektör Fiziği
 • FİZ571 Kuantum Mekaniği I *
 • FİZ572 Kuantum Mekaniği II *
 • FİZ585 Parçacık Fiziği

* İşaretli dersler alınması zorunlu derslerdir.

Diğer Dersler/ Other Courses

 • FIZ107 Mekanik ve Isı**
 • FİZ201 Fizik I ***
 • FİZ202 Fizik II ***
 • FIZ371 Matematiksel Fizik ***
 • MAT342 Analitik Mekanik ***
 • SOS202 Bilgi İşlem I

** Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans Programı seçmeli dersi. Diğer programlar için bölüm dışı ders kapsamındadır.
*** Matematik Lisans Programı dersi.
**** Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Lisans Programı zorunlu dersi.

Fizik Bölümü Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları

poster_a4-2013bahar

MSGSÜ Fizik Bölümü özellikle teorik fizik ve deneysel yüksek enerji fiziğinde bilimsel araştırmalara ve araştırma odaklı lisans sonrası eğitime ağırlık vermektedir.

Fizik yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmak isteyen öğrenciler bazı faydalı bilgileri bu dosyada bulabilirler.

2014 – 2015 güz yarıyılında yüksek lisans programına 10, doktora programına 5 öğrenci kabul edilecektir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için proje asistanlığı olanakları vardır. Programlar, başvuru tarihleri ve başvuru koşulları ile ilgili resmi ve ayrıntılı bilgi MSGSÜ Fen Bilimleri tarafından aşağıda verilen linkte ilan edilmiştir.


Fen Bilimleri Enstitüsü 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans/Doktora/Lisans Sonrası Doktora Ön kayıt, Branş Sınavları ve Kesin Kayıt Tarihleri

Fizik Bölümü Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları

poster_a4-2013bahar

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fizik Bölümü 1984-1985 yılında kurulmuş, 1999-2000 yılında MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans programını başlatmış ve 2013-2014 yılında da doktora programını başlatmıştır.

MSGSÜ Fizik Bölümü özellikle teorik fizik ve deneysel yüksek enerji fiziğinde bilimsel araştırmalara ve araştırma odaklı lisans sonrası eğitime ağırlık vermektedir.

Fizik yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmak isteyen öğrenciler bazı faydalı bilgileri bu dosyada bulabilirler.

2013 – 2014 bahar yarıyılında yüksek lisans programına 10, doktora programına 5 öğrenci kabul edilecektir. Doktora öğrencileri için proje asistanlığı olanağı vardır. Program ve başvurular ile ilgili resmi ve ayrıntılı bilgi MSGSÜ Fen Bilimleri tarafından aşağıda verilen linkte ilan edilmiştir.

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI, ÖĞRENCİ KÖKEN, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI