FIZ 401 İleri Fizik Projesi

Bu dersin amacı, öğrencilerin fizikle ilgili bir konuda derinlemesine araştırma yapma, o ana kadar öğrendikleri kavramları farklı bir alanda kullanabilme, literatür taraması yapma, bilimsel standartlarda bir metin hazırlama, ve bilimsel bir sunum yapma becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda dersin notu öğrencinin hazırlayacağı bir rapor ve yapacağı bir sunuma dayanarak verilecektir.

Öğrenci dönem içinde yaptığı çalışmaları anlatan raporu dönem sonunda derslerin bitiş tarihine kadar danışman hocasına teslim etmelidir. Rapordan alınacak not arasınav notu yerine geçecektir. Sunum final sınavları haftasında gerçekleştirilmelidir. Sunumdan alınacak not, final notu yerine geçecektir.

Rapor, pdf dosyası olarak A4 kağıdına 12 punto ve 1.5 satır aralığı kullanılarak hazırlanmalı, Kapak sayfası, Özet, Giriş, ana metin, Sonuçlar ve Tartışma, ile Kaynaklar kısımlarını içermelidir. Giriş, ana metin, ve Sonuçlar ve Tartışma kısımlarının toplam uzunluğu en az 5 sayfa olmalıdır. Raporda uygun yerlerde atıflar verilmelidir. Başka bir kaynaktan yapılan direk alıntılar atıf verilerek tırnak içine alınmalı, eğer rapordaki bir şekil başka bir kaynaktan alındıysa bu durum şeklin altındaki açıklamada açıkça belirtilmelidir. Rapor en az 10 tane atıf içermelidir. Açıklamalı bir rapor şablonu ile örnek bir rapor aşağıda bulunabilir.

FIZ 401 Örnek Rapor
FIZ 401 Rapor Sablonu

Öğrencinin sunumu bütün bölüm üyelerine ve öğrencilere açık bir şekilde yapılmalı, danışman hoca da dahil olmak üzere bölümden en az üç öğretim üyesi sunumda hazır bulunmalıdır. Sunumların yeri ve zamanı final sınavlarının takvimi ile birlikte duyurulur. Sunumun süresi en az 15 dakika, en fazla 20 dakikadır. Sunum sonunda öğrencinin kendisine sorulan sorulara yanıt vermesi beklenmektedir. Sunuma katılan herkes soru sorabilir.

Öğrencinin notu danışmanı tarafından rapor ve sunumun kalitesi temel alınarak verilir. Dönem sonu notunun belirlenmesinde rapor ve sunumun ağırlığı eşit olacaktır.

Covid-19 pandemisi dolayısıyla 2020-21 Güz dönemine özel olmak üzere rapor teslim tarihi 3 Şubat 2021 gününe kadar uzatılmıştır.

Fizik Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvuru Takvimi

Fizik lisansüstü programları için online başvurular 14-18 Eylül günlerinde, yazılı sınavlar Yüksek Lisans programı için 23 Eylül Çarşamba günü saat 10:00’da, Doktora programı için 24 Eylül Perşembe günü saat 10:00’da, Fizik Bölümü, Newton dersliğinde yapılacaktır. Ayrıntılı başvuru ve kayıt takvimi, başvuru koşulları ve gereken belgelere ulaşmak için tıklayınız: https://www.msgsu.edu.tr/news/NewsDetail.aspx?nid=4018