3-Boyutlu Hiperbolik Uzaydaki Legendrian Düz Dual Yüzeyler Hakkında

  Handan Yıldırım İstanbul Üniversitesi, Matematik Bölümü Özet: [1]’de verilen Kentaro Saji ile ortak olan bir çalışmaya dayanan bu konuşmada, 3-boyutlu hiperbolik uzay ve 4-boyutlu Lorentz-Minkowski uzayında bir φ∈[0,π/2] parametresine bağlı olan sözde-hiperkürelerin 1-parametreli aileleri arasındaki genişletilmiş Legendrian dualiteleri kullanarak; 3-boyutlu hiperbolik uzaydaki Legendrian düz dual yüzeylerle uğraşırız. 3-boyutlu Öklid uzayındaki bir yüzeyin Gauss dönüşümü için…

Ayar/Liouville Üçlemesi: ABCDEFG

Can Kozcaz  Boğaziçi Üniversitesi, Fizik Bölümü Özet: Ayar/Liouville Üçlemesi ilk olarak A1 grubu için ortaya atıldı. Sicim kuramı içinde, Alday-Gaiotto-Tachikawa hipotezi için fiziksel bir ispat verilmiş oldu. Daha sonra bu üçleme ADE gruplarına genelleştirildi ve yüzey operatörlerinin sınıflandırılması için kullanıldı. Bu konuşmada, bu programın nasıl BCFG gruplarına genelleştirileceği anlatılacak. ADE’den farklı olarak Langlands ikiliğinin önemi vurgulanacak.…

Sicim Kuramı, Çift Alan Teorisi ve Düalite Bükülmeli Kompaktifikasyonlar

Aybike Özer  İTÜ, Matematik Mühendisliği Bölümü Özet: Bu konuşmada Tip II sicim kuramının T-düalite kovaryant formülasyonu olan Çift Alan Teorisinden bahsedeceğiz. Bu formülasyonda, sicim kuramındaki alanlar standart uzay-zaman koordinatlarının yanısıra sicim dolanım modlarıyla ilintili koordinatlara da bağlıdır. Koordinatların ikiye katlanmasıyla açığa çıkan Spin(d,d) düalite grubu Scherk-Schwarz tipi kompaktifikasyonlara olanak verir. Bu konuşmada, hem bu tip kompaktifikasyonlardan,…

Enerji momentum tensörü kuvvetlendirilmiş gravitasyon (EMPG) kuramı

Nihan Katırcı İTÜ, Fizik Mühendisliği Bölümü Özet: Standard kozmolojik model (ΛCDM), içinde yaşadığımız evrenin evrimini oldukça başarılı bir şekilde tarif etmektedir. Genel görelilik üzerine kurulu olan bu modelde, evrenin günümüzdeki hızlanarak genişlemesi çok basit bir şekilde kozmolojik sabitin varlığıyla açıklanabilmektedir. ΛCDM’nin başarısına karşın niçin hala Λ’ya alternatif kaynaklar (karanlık enerji) ya da genel göreliliğe alternatif gravitasyon…

KOBIT 2- Kuantum Optiği ve Bilişim Toplantısı

Toplantı Hakkında Kuantum Optiği ve Bilişim Toplantısı (KOBİT) serisinin temel amacı, Türkiye’de kuantum optiği ve bilişim alanlarında çalışmakta olan veya çalışmayı hedefleyen araştırmacıları bir araya getirmek, paylaşım ve işbirliği temelli bir kuantum optiği ve bilişim topluluğunun oluşumuna katkıda bulunmaktır. 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi’ndeki bir hazırlık toplantısıyla başlatılan KOBİT, 2017’de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde düzenlendi. Serinin…

Kütle aktarımı altındaki nötron yıldızları ve yıldız kütleli karadeliklerden gözlenen X-ışınlarındaki yüksek frekanslı salınımlar

M. Hakan Erkut İTÜ, Fizik Mühendisliği Bölümü Özet: Güneş sistemi dışındaki ilk kozmik X-ışın kaynağı Scorpius X-1’in 1962’deki keşfinden beri, çift yıldız sistemlerinde kütle aktarımı altındaki nötron yıldızları ve yıldız kütleli karadelikler yüksek enerji astrofiziğinde uzun süredir devam eden aktif araştırma konularının başında gelir. Rossi X-ray Timing Explorer isimli X-ışın gözlemevinin fırlatılmasını izleyen üç yıl içinde,…

Kuantum Kozmolojik Korelasyon Fonksiyonlarının Adyabatik Regülarizasyonu

Emine Şeyma Kutluk Boğaziçi Üniversitesi, Fizik Bölümü Özet: Bu konuşmada kozmolojik korelasyon fonksiyonlarındaki kuantum etkilerini ve bunların nasıl regülarize edildiğini ana hatlarıyla özetleyeceğim. Regülarizasyon şeması olarak adyabatik regülarizasyonu, bu şemayı kullanarak hesaplamış olduğumuz belirli kuantum etkileri üzerinden vurgulayacağım. Zaman elverirse bu bağlamda kozmolojideki kızılötesi sapmalardan ve yumuşak limit teoremlerinden bahsedeceğim. Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü…