3-Boyutlu Hiperbolik Uzaydaki Legendrian Düz Dual Yüzeyler Hakkında

 

Handan Yıldırım

İstanbul Üniversitesi, Matematik Bölümü

Özet: [1]’de verilen Kentaro Saji ile ortak olan bir çalışmaya dayanan bu konuşmada, 3-boyutlu hiperbolik uzay ve 4-boyutlu Lorentz-Minkowski uzayında bir φ∈[0,π/2] parametresine bağlı olan sözde-hiperkürelerin 1-parametreli aileleri arasındaki genişletilmiş Legendrian dualiteleri kullanarak; 3-boyutlu hiperbolik uzaydaki Legendrian düz dual yüzeylerle uğraşırız. 3-boyutlu Öklid uzayındaki bir yüzeyin Gauss dönüşümü için olan duruma benzer bir şekilde; 3-boyutlu hiperbolik uzaydaki bir yüzeyin düzlüğü, onun Legendrian dualinin düzlüğüyle tanımlanır. Bu konuşma boyunca, Legendrian dualin φ ye bağlı olan dual sözde-hiperkürede bir uzaysal eğri olduğu durumla ilgileneceğiz. Ayrıca bu yüzeylerin singüleritelerini ve singüleritelerin dualitelerini inceleyeceğiz.

[1] K. Saji, H. Yıldırım, Legendrian dual surfaces in hyperbolic 3-space, Annales
Polonici Mathematici 115 (2015), no. 3, 241-261.

Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 30 Kasım 2017 Perşembe, 15:00

 

Ayar/Liouville Üçlemesi: ABCDEFG

Can Kozcaz 
Boğaziçi Üniversitesi, Fizik Bölümü
Özet: Ayar/Liouville Üçlemesi ilk olarak A1 grubu için ortaya atıldı. Sicim kuramı içinde, Alday-Gaiotto-Tachikawa hipotezi için fiziksel bir ispat verilmiş oldu. Daha sonra bu üçleme ADE gruplarına genelleştirildi ve yüzey operatörlerinin sınıflandırılması için kullanıldı. Bu konuşmada, bu programın nasıl BCFG gruplarına genelleştirileceği anlatılacak. ADE’den farklı olarak Langlands ikiliğinin önemi vurgulanacak.
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 16 Kasım 2017 Perşembe, 15:00

Sicim Kuramı, Çift Alan Teorisi ve Düalite Bükülmeli Kompaktifikasyonlar

Aybike Özer 
İTÜ, Matematik Mühendisliği Bölümü
Özet: Bu konuşmada Tip II sicim kuramının T-düalite kovaryant formülasyonu olan Çift Alan Teorisinden bahsedeceğiz. Bu formülasyonda, sicim kuramındaki alanlar standart uzay-zaman koordinatlarının yanısıra sicim dolanım modlarıyla ilintili koordinatlara da bağlıdır. Koordinatların ikiye katlanmasıyla açığa çıkan Spin(d,d) düalite grubu Scherk-Schwarz tipi kompaktifikasyonlara olanak verir. Bu konuşmada, hem bu tip kompaktifikasyonlardan, hem de Çift Alan Teorisi formülasyonunda ortaya çıkan ve Hithin’in genelleştirilmiş geometri programıyla ilintili olan geometrik yapılardan bahsedeceğiz.
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 09 Kasım 2017 Perşembe, 16:30

Enerji momentum tensörü kuvvetlendirilmiş gravitasyon (EMPG) kuramı

Nihan Katırcı
İTÜ, Fizik Mühendisliği Bölümü
Özet: Standard kozmolojik model (ΛCDM), içinde yaşadığımız evrenin evrimini oldukça başarılı bir şekilde tarif etmektedir. Genel görelilik üzerine kurulu olan bu modelde, evrenin günümüzdeki hızlanarak genişlemesi çok basit bir şekilde kozmolojik sabitin varlığıyla açıklanabilmektedir. ΛCDM’nin başarısına karşın niçin hala Λ’ya alternatif kaynaklar (karanlık enerji) ya da genel göreliliğe alternatif gravitasyon kuramları çalışıldığına değineceğiz. Daha sonra, Einstein-Hilbert eylemine enerji momentum tensörünün α(T_μνT^μν)^η biçiminde eklenmesiyle inşa edilen yeni bir gravitasyon kuramı (EMPG) tanıtacağız. Bu gravitasyon kuramını kullanarak standart kozmolojinin bazı problemleriyle karşılaşmadan gözlemlerle uyumlu bir kozmolojik model kurmanın mümkün olduğunu göstereceğiz. Modeldeki parametreler (α,η)’ya kozmolojiden ve nötron yıldızı fiziğinden koyduğumuz kısıtlardan bahsedeceğiz.
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 02 Kasım 2017 Perşembe, 15:00

KOBIT 2- Kuantum Optiği ve Bilişim Toplantısı

Toplantı Hakkında

Kuantum Optiği ve Bilişim Toplantısı (KOBİT) serisinin temel amacı, Türkiye’de kuantum optiği ve bilişim alanlarında çalışmakta olan veya çalışmayı hedefleyen araştırmacıları bir araya getirmek, paylaşım ve işbirliği temelli bir kuantum optiği ve bilişim topluluğunun oluşumuna katkıda bulunmaktır. 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi’ndeki bir hazırlık toplantısıyla başlatılan KOBİT, 2017’de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde düzenlendi.

Serinin üçüncü toplantısı KOBİT 2, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nin desteğiyle 1-2 Şubat 2018 tarihlerinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde düzenlenecektir.

Oxford Üniversitesi’nden Vlatko Vedral’in ana konuşmacı olacağı toplantıda, çağrılı konuşmaların yanı sıra sözlü sunumlar ve poster sunumları da yapılacaktır.

Detaylı bilgi için:
http://fen.bilkent.edu.tr/~kobit/

Kütle aktarımı altındaki nötron yıldızları ve yıldız kütleli karadeliklerden gözlenen X-ışınlarındaki yüksek frekanslı salınımlar

M. Hakan Erkut

İTÜ, Fizik Mühendisliği Bölümü

Özet: Güneş sistemi dışındaki ilk kozmik X-ışın kaynağı Scorpius X-1’in 1962’deki keşfinden beri, çift yıldız sistemlerinde kütle aktarımı altındaki nötron yıldızları ve yıldız kütleli karadelikler yüksek enerji astrofiziğinde uzun süredir devam eden aktif araştırma konularının başında gelir. Rossi X-ray Timing Explorer isimli X-ışın gözlemevinin fırlatılmasını izleyen üç yıl içinde, düşük kütleli X-ışın çiftlerindeki (LMXB) nötron yıldızları ve karadeliklerin gözlenen X-ışın güç tayflarında yüksek frekanslı salınımlar keşfedilmiştir. Tipik bir LMXB, bir güneş kütlesinden daha düşük kütleye sahip, Roche lobunu doldurmuş geç tipte normal bir yıldızın kütle aktardığı zayıf manyetik alana sahip bir nötron yıldızı ya da yıldız kütleli karadelik içerir. Yüksek frekanslı salınımlar, nötron yıldızı içeren LMXB’lerde patlama salınımları, kilohertz yarı-periyodik salınımlar (QPO) ve milisaniye atımlardan meydana gelirken, karadelik içeren LMXB’lerde hektohertz QPO’lar olarak kendini gösterir. Bu konuşmada, galaksimizdeki LMXB kaynaklarından gözlenen yüksek frekanslı salınımların gözlemsel özellikleri kısaca özetlenecektir. Nötron yıldızı ve karadeliklerden gözlenen yüksek frekanslı QPO’lar üzerinde durulacak ve bu salınımların aşırı yoğun madde ve güçlü kütle çekim fiziği ile olası ilişkisinden bahsedilecektir. Son olarak, yüksek frekanslı QPO’ların, kütle aktarım diskinin yoğun cisme yakın en iç bölgesindeki global salınım modları ile modellenmesi anlatılacaktır.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü

Tarih : 19 Ekim 2017 Perşembe, 15:00

Kuantum Kozmolojik Korelasyon Fonksiyonlarının Adyabatik Regülarizasyonu

Emine Şeyma Kutluk

Boğaziçi Üniversitesi, Fizik Bölümü

Özet: Bu konuşmada kozmolojik korelasyon fonksiyonlarındaki kuantum etkilerini ve bunların nasıl regülarize edildiğini ana hatlarıyla özetleyeceğim. Regülarizasyon şeması olarak adyabatik regülarizasyonu, bu şemayı kullanarak hesaplamış olduğumuz belirli kuantum etkileri üzerinden vurgulayacağım. Zaman elverirse bu bağlamda kozmolojideki kızılötesi sapmalardan ve yumuşak limit teoremlerinden bahsedeceğim.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü

Tarih : 12 Ekim 2017 Perşembe, 15:00