Recent results from the CMS experiment at the LHC

Recent results from the CMS experiment at the LHC

 Altan Çakır
Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY)

Özet/Abstract : An overview of recent results on Higgs boson discovery and the implications of beyond the Standard Model searches are given, using the full dataset recorded by the CMS experiment at the LHC from pp collisions at centre-of-mass energies of 8 TeV. Results are presented for Higgs boson mass and spin measurements in terms of various search channels. In this talk the implications of a discovery of the Higgs boson will be discussed in terms of general Minimal Supersymmetric Standard Model scenarios and simplified models for Supersymmetry searches at the CMS experiment.
Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
Tarih : 23 Mayıs 2013 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

4 Boyutta Kütleli S-Düalite

4 Boyutta Kütleli S-Düalite

E.Ulaş Saka

İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü

Sicim teoriler arasındaki düalite ilişkileri, genel olarak teorilerin zayıf ve güçlü etkileşim bölgeleri arasında  bir gönderim olarak tanımlanır.  Teorilerin farklı kompakt  çokkatlılar üzerine indirgenerek düalite ilişkileri  ve teorilerin barındırdıkları simetriler   zenginleştirilebilmektedir. Ayrıca indirgeme mekanizması akı (kompakt koordinatlara özel bir halde bağlı olarak)   terimi eklenerek yapıldığında alt boyutlarda kütleli süpergravite modelleri elde edilebileceği görülmüştür.  N=4 ve D=4  süpergravite modellerini ayar etmenin genel bir formalizmi Schön ve Weidner tarafından  gösterilmiştir. Dolayısıyla  akı kompaktifikasyon sonucu oluşturulan teorilerin bir ayar süpergravite teorisi olup olmadığı anlaşılabilirdir.  Tip IIA süpergravite teoriye, dilaton , metrik ve NS 2-form alanların ölçeklendirme simetrilerinden yararlanarak  Scherk-Schwarz boyutsal indirgemesi uygulandı. Nihai teori kütleli 2-form ve 1-form alanları içeren  dört boyutta kütleli bir ayar edilmiş yeni bir süpergravite teoridir. Bu teorinin, kütleli 2-form ve vektör alanları  içeren bir teoriye S-dual olduğunu gösterildi. S-dual teorinin Heterotik teorinin Scherk-Schwarz indirgemesi sonucu  ortaya çıktığı görüldü. Buradan hareketle tip IIA ve heterotik teoriler arasında 4 boyutta kütleli S-düalite ilişkisi  kuruldu. Dört boyuttaki söz konusu lagranjiyenin SL(2) simetrisini kısmi olarak taşıyan  ve en genel formu Schön-Weidner tarafından gösterilen N=4 ve D=4 ayar edilmiş Lagranjiyen  formuna getirilebildiği gösterildi.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
Tarih : 16 Mayıs 2013 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

EN YÜKSEK ENERJİLİ KOZMİK POZİTRONLAR BİZE NE ANLATIYOR

En Yüksek Enerjili Kozmik Pozitronlar Bize Ne Anlatıyor

Hasan YÜKSEL

Dünya yakınında bulunan yüksek enerjili kozmik pozitron ve elektronlar, bu parçacıkların hem astrofiziksel (kozmik proton etkileşmeleri, süpernova kalıntıları veya pulsarlar) hemde daha egzotik (kara madde ve benzeri) muhtemel kaynakları hakkında ip uçları taşır. Yakın zamana kadar çok net olmayan gözlemler, Fermi, Pamela, HESS ve en son olarak AMS kolaborasyonlarının ölçümleri ile öne sürülen birçok teori ve bunların temel varsayımlarını test edebilecek kesinliğe ulaştı.  Konuşmamda önce beklenenden daha yüksek sayıda ölçülen pozitronların gizemi ile kara madde bulmacasının neden ve nasıl bağdaştırıldığını açıklayacağım.  Daha sonra pozitronların olası
astrofiziksel kaynaklarına değinip gelecekte yapılacak olası gözlem ve  araştırmaların bu konuya nasıl çözüm getireceğine odaklanacağım.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
Tarih : 9 Mayıs 2013 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

The Non-conformal Hydrodynamics in the Einstein-dilaton Theory

The Non-conformal Hydrodynamics in the Einstein-dilaton Theory

Chanyong Park

Center for Quantum Spacetime (CQUeST)

Sogang University, Seoul

Özet/Abstract :
We study a general D-dimensional Schwarzschild-type black brane solution of the Einstein-dilaton theory, whose dual theory, following the generalized gauge/gravity duality,is described by a relativistic non-conformal theory. We study the thermodynamics and the hydrodynamics of such a relativistic non-conformal theory.Furthermore, we discuss about the self-consistency of the gauge/gravity duality in the non-AdS space.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
Tarih : 25 Nisan 2013 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

MASSIVE HIGHER DERIVATIVE GRAVITY THEORIES

Massive Higher Derivative Gravity Theories

İbrahim Güllü

ODTU Fizik Bölümü, Ankara

Massive higher derivative gravity theories are analyzed in some detail. One-particle scattering amplitude between two covariantly conserved sources mediated by a graviton exchange is found at tree-level in D dimensional (Anti)-de Sitter and flat spacetimes for the most general quadratic curvature  theory augmented with the Pauli-Fierz mass term. From the amplitude expression, the Newtonian potential energies are calculated for various cases. Also, from this amplitude and the propagator structure, a three dimensional unitary theory is identified which is called “New Massive Gravity” (NMG). In the second part of the talk the found three dimensional unitary theory is studied in more detail from a canonical point of view. The general higher order action is written in terms of gauge- invariant functions both in flat and de Sitter backgrounds. The analysis is extended by adding static sources, spinning masses and the gravitational Chern-Simons term separately to the theory in the case of flat spacetime. For all cases the microscopic spectrum and the masses are found. In the discussion of curved spacetime, the masses are found in the relativistic and non-relativistic limits.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
Tarih : 18 Nisan 2013 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

Modifiye Edilmiş Teleparalel Gravite Modellerinde Relativistik Yıldız Çözümü

Modifiye Edilmiş Teleparalel Gravite Modellerinde Relativistik Yıldız Çözümü

Barış Yapışkan

MSGSU Fizik Bölümü

İstanbul

Özet: Tip Ia Süpernova patlamaları gibi güncel kozmolojik gözlemler evrenin ivmelenerek genişlediğine işaret etmektedirler. Bu olguyu açıklamak üzere ileri sürülen modellerden birisi de Genel Relativite Lagrangian’ın Ricci skalerinin daha yüksek mertebeden terimlerini içeren bir f(R) fonksiyonu ile modifiye edilmesine benzer olarak Teleparalel Gravite’nin torsion skalerine göre f(T) şeklinde modifiye edilmesidir..

Bu yaklaşımın bir sonucu olarak son zamanlarda oldukça yaygın bir şekilde çalışılan f(T) modellerinin geçerli bir gravitasyon teorisi olarak kabul görebilmesi için bazı yaşayabilirlik (viability) testlerinden geçmesi gerekir. Bu konuşmada bu testlerden birisi olan f(T) modellerinde relativistik yıldız çözümü üzerinde durulacaktır.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
Tarih : 11 Nisan 2013 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

NEDA (Neutron Detector Array) Projesi

NEDA (Neutron Detector Array) Projesi

M.Nizamettin Erduran

(NEDA Kolaborasyonu adına)

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul

Özet/Abstract: NEDA (Neutron Detector Array) stabil ve radyoaktif ışın demetleri kullanılarak yapılacak nükleer yapı deneyleri için modern bir nötron detektor dizinimi tasarımı ve yapımı projesidir. Bu yeni aygıt uzun yıllar EUROBALL ve EXOGAM ile birlikte kullanılan Neutron Wall’ dan daha kullanışlı,  daha yüksek verimlilikte ve ikinci kuşak radyoaktif ışın üreteçleri ( GANIL/SPIRAL2, LNL/SPES, GSI-FAIR/NUSTAR) koşullarında çalışabilecek özelliklerde olacaktır. NEDA, AGATA,EXOGAM2, GALILEO ve PARIS gibi gama ışını spektrometrelerine yardımcı bir sistem olacak ve nötron kanalı seçimi için darbe biçim ayırımını  yapabilecek tam dijital elektronikle donatılacaktır. Bu konuşmada,NEDA’nın tasarım ayrıntıları ile  nötron çoklanması ve enerji ölçümleri için geliştirilen teknikler konu edilecektir.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
Tarih : 28 Mart 2013 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

The Oldboy of QCD: Sum Rules

 The Oldboy of QCD: Sum Rules

Huseyin Dağ

Özyeğin Üniversitesi,İstanbul

 

Özet/Abstract:
Quantum Chromodynamics(QCD) is part of the Standard Model(SM) that describes the interaction of fundamental particles. In QCD, due to the fact that
strong coupling constant islarge at low energies, perturbative approaches do not work. For this reason, non-perturbative approaches have to be used for studying the properties of hadrons. Among several non-perturbative approaches, QCD sum rules is one of the reliable methods which is applied to understand the properties of hadrons and their interactions. In this talk the QCD Sum rules method (QCDSR) will be reviewed. The basic object of QCDSR is the correlator function. First  a general derivation for QCD sum rules is discussed using a two point correlator function.  Then, three point QCD sum rules is discussed.  Finally two examples will be presented as an application of QCDSR method.
In the first example, the mixing angle between axial vector meson states K1(1270) and K1(1400) is estimated by using sum rules approach. In the second example the charge radii of D and D* mesons are extracted by using QCDSR method.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
Tarih : 21 Mart 2013 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net