FIZ 401 İleri Fizik Projesi

Bu dersin amacı, öğrencilerin fizikle ilgili bir konuda derinlemesine araştırma yapma, o ana kadar öğrendikleri kavramları farklı bir alanda kullanabilme, literatür taraması yapma, bilimsel standartlarda bir metin hazırlama, ve bilimsel bir sunum yapma becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda dersin notu öğrencinin hazırlayacağı bir rapor ve yapacağı bir sunuma dayanarak verilecektir.

Öğrenci dönem içinde yaptığı çalışmaları anlatan raporu dönem sonunda derslerin bitiş tarihine kadar danışman hocasına teslim etmelidir. Rapordan alınacak not arasınav notu yerine geçecektir. Sunum final sınavları haftasında gerçekleştirilmelidir. Sunumdan alınacak not, final notu yerine geçecektir.

Rapor, pdf dosyası olarak A4 kağıdına 12 punto ve 1.5 satır aralığı kullanılarak hazırlanmalı, Kapak sayfası, Özet, Giriş, ana metin, Sonuçlar ve Tartışma, ile Kaynaklar kısımlarını içermelidir. Giriş, ana metin, ve Sonuçlar ve Tartışma kısımlarının toplam uzunluğu en az 5 sayfa olmalıdır. Raporda uygun yerlerde atıflar verilmelidir. Başka bir kaynaktan yapılan direk alıntılar atıf verilerek tırnak içine alınmalı, eğer rapordaki bir şekil başka bir kaynaktan alındıysa bu durum şeklin altındaki açıklamada açıkça belirtilmelidir. Rapor en az 10 tane atıf içermelidir. Açıklamalı bir rapor şablonu ile örnek bir rapor aşağıda bulunabilir.

FIZ 401 Örnek Rapor
FIZ 401 Rapor Sablonu

Öğrencinin sunumu bütün bölüm üyelerine ve öğrencilere açık bir şekilde yapılmalı, danışman hoca da dahil olmak üzere bölümden en az üç öğretim üyesi sunumda hazır bulunmalıdır. Sunumların yeri ve zamanı final sınavlarının takvimi ile birlikte duyurulur. Sunumun süresi en az 15 dakika, en fazla 20 dakikadır. Sunum sonunda öğrencinin kendisine sorulan sorulara yanıt vermesi beklenmektedir. Sunuma katılan herkes soru sorabilir.

Öğrencinin notu danışmanı tarafından rapor ve sunumun kalitesi temel alınarak verilir. Dönem sonu notunun belirlenmesinde rapor ve sunumun ağırlığı eşit olacaktır.

Covid-19 pandemisi dolayısıyla 2020-21 Güz dönemine özel olmak üzere rapor teslim tarihi 3 Şubat 2021 gününe kadar uzatılmıştır.

Doç. Dr. Onur UMUCALILAR GEBİP Ödülü Kazandı

Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Onur Umucalılar, aşırı soğuk atom ve polariton sistemlerinde oluşabilecek kesirli kuantum Hall durumu benzeri çok parçacıklı kuantum durumları, bunların topolojik olarak korunumlu özellikleri ve deneysel yönden gözlemlenme olanakları konularındaki çalışmalarından dolayı Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı (GEBİP) kapsamında ödüllendirilmiştir. Kendisini tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

Kovaladıkça Kaçan Kuantum Parçacığı

İskender Yalçınkaya
Czech Technical University in Prague

Klasik rastgele yürüyüşler moleküllerin difüzyonu, bir ağın büyüklüğünü tespit etme, bir yığın içinde belli bir nesneyi arama gibi birçok problemi çözmek için kullanılan, literatürde bolca çalışılmış bir konudur. Rastgele yürüyüşlerin karakteristik özelliği zamanla orantılı bir hızla bulundukları ortamda yayılmalarıdır. Öte yandan, klasik rastgele yürüyüşlerin kuantum karşılığı olarak ortaya atılan kuantum yürüyüşleri ise yaklaşık otuz yıldır aktif bir araştırma alanı haline gelmiş, çeşitli kuantum sistemlerinin benzetimi, topolojik fazların benzetimi, kuantum algoritmaları oluşturma ve evrensel kuantum hesaplama gibi konularda çok faydalı bir model olduğu gösterilmiştir. Kuantum yürüyüşler klasik rastgele yürüyüşlerin aksine zamanın karesi ile orantılı yayılma hızına sahiptirler ve bu özellik kuantum yürüyüşlerine klasik rastgele yürüyüşlere göre bilhassa arama algoritmalarında avantaj sağlar.

Konuşma kapsamında kuantum yürüyüşü yapan bir parçacığın, klasik yürüyüş yapan bir soğurma merkezi tarafından adım adım takip edilmesi durumunda soğurulma olasılığı tartışılacaktır. Sezgisel olarak, soğurma merkezinin klasik rastgele yürüyüş yaptığında, durağan olmasına kıyasla kuantum parçacığını yakalama olasılığının daha yüksek olduğu söylenebilir ki bu doğrudur. Ancak, soğurma merkezinin her adımda bulunduğu konumdan muhakkak ayrılmak yerine belli bir olasılıkla mevcut konumunda kalabildiği “tembel rastgele yürüyüş” yaptığı varsayılırsa algıya ters sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Öyle ki, soğurma merkezi durağan olmak yerine belli bir olasılıkla adım atıyorsa, kuantum yürüyüşü yapan parçacığı daha büyük bir şansla yakalaması beklenirken bilakis daha küçük bir şansla yakalayabilmektedir. Tembel klasik yürüyüşün adım atma olasılığı doğrudan difüzyon katsayısı ile doğru orantılı olduğundan sonuç ilk bakışta şaşırtıcıdır. Konuşmada bu mesele açıklığa kavuşturulacak ve söz konusu modelin bir kuantum optik deney düzeneği ile nasıl gerçekleştirilebileceği de gösterilecektir.

Yer: MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi, Fizik Bölümü Lisansüstü Dersliği
Tarih: 11 Şubat 2020 Salı, 15:00

Astrophysical Interpretation of Extraterrestrial Neutrino Flux Measured by IceCube and ANTARES Experiments

Antonio Marinelli
Pisa Üniversitesi, İtalya

In the last years IceCube and ANTARES experiments collected the largest astrophysical neutrino sample ever obtained up to PeV energies. The investigation of the origin of these events excites the astroparticle community and several hypotheses are now under debate. Possible phenomenological scenarios made to explain the measured astrophysical neutrino flux are presented in this talk. In particular it is introduced a comprehensive model of radially-dependent cosmic-ray transport to calculate expected diffuse galactic neutrinos. In addition, the extragalactic component is also explored with a review of possible extragalactic source candidates. Lastly, the perspectives of the incoming Mediterranean neutrino telescope KM3NeT are showed.

Yer : MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi, Fizik Bölümü Lisansüstü Dersliği
Tarih : 09 Ocak 2020 Perşembe, 16:00

Kolektif Nötrino Salınımlarına Ortalama Alan Yaklaşımının Ötesinde Bir Bakış

Savaş Birol
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Nötrinolar, boşlukta veya maddesel bir ortam içerisinde hareket ederken çeşnilerini değiştirebilirler. Bu çeşni değiştirme süreçlerine ek olarak nötrinoların birbirleri üzerinden saçılmaları kolektif salınımlar olarak adlandırılan farklı yapıda bir çeşni değiştirme mekanizması üretmektedir. Nötrino-nötrino etkileşmelerinin tesir kesitleri çok küçük olmasına rağmen, çekirdek çökmeli süpernova, erken evren veya nötron yıldızı birleşmeleri gibi astrofiziksel ortamlarda nötrino yoğunluklarının çok yüksek olması nötrino özetkileşmelerini birincil çeşni değiştirme mekanizması haline getirir. Bu gibi ortamlarda nötrino özetkileşmeleri çok parçacıklı, doğrusal olmayan bir sistem oluşturur. Literatürde, bu sistem genellikle ortalama alan yaklaşıklığı çerçevesinde incelenmektedir. Ancak ortalama alan yaklaşıklığının böylesi uç koşullardaki astrofiziksel ortamlar için güvenilirliği tartışmalı bir konudur. Bu konuşmada, genel olarak nötrino salınımı süreçleri değerlendirildikten sonra, efektif iki çeşnili modelde, nötrino yoğunluğunun zamanla azaldığı koşullarda nötrino özetkileşmeleri incelenecektir. İncelemede Richardson-Gaudin yöntemi kullanılarak ortalama alan yaklaşımına başvurmadan elde edilen tam ve yaklaşık çözümler değerlendirilecek ve bu çözümlerin ortalama alan yaklaşımının öngörüleri ile karşılaştırması yapılacaktır.

Tarih : 08 Ocak 2020 Çarşamba, 16:00
Yer : MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi, Fizik Bölümü Lisansüstü Dersliği

Örgü Kuantum Renk Dinamiğinde Zb tetraquark Yapısının incelenmesi

Hüseyin Bahtiyar
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Fizik Bölümü

Son yıllarda çeşitli deneyler tarafından gözlemlenen egzotik hadronların iç yapısını anlamak, hem deneysel hem de teorik alanda çalışan parçacık fizikçileri için oldukça ilgi çeken bir konudur. Bu konuşmada Belle deneyi tarafından 2011 yılında keşfedilen dörtlü egzotik kuark yapısındaki Zb sistemini örgü kuantum renk dinamiğinde incelediğimiz çalışma hakkında bilgi vereceğim. Çalışmada sistemin özdurumlarının enerjilerini iki statik kuarkın birbirine olan çeşitli r uzaklıkları üzerinden hesapladık. En düşük özdurum bottomonyum ve pion yapısına karşılık gelmektedir. Ayrıca küçük r ayrımlarında BB* kanalında gözle görülür bir çekim gözlemledik. Bulunan sonuçlardan elde edilen potansiyeli Schrödinger denklemi ile çözüp bağlı ve sanal-bağlı durumları inceledik.

Tarih: 26 Aralık 2019 Perşembe, 16:00
Yer : MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi, Fizik Bölümü Lisansüstü Dersliği

Superfluid States Of Unequally Charged Ultracold Atomic Gas Mixtures

A. Levent Subaşı
İstanbul Teknik Üniversitesi,
Fizik Mühendisliği Bölümü

The artificial magnetic fields engineered for ultracold gases allow the study of mixtures of two atomic species carrying different synthetic charges. We consider bosonic and fermionic mixtures in one-dimensional ring geometry and coupled to the magnetic field via the orbital effect. For unequally charged Bose mixtures, the resulting angular momentum transfer between the components yields stability regions in the phase diagram as a function of the inter-component interaction and the magnetic field. For unequally charged Fermi gases, the asymmetric orbital coupling to the magnetic field favors an optimum finite center-of-mass momentum pairing. The advantages of the unequally charged Fermi systems orbitally coupled to the magnetic field will be pointed out for the resulting Fulde-Ferrel-Larkin-Ovchinnikov (FFLO) state.

Tarih: 19 Aralık 2019 Perşembe, 16:00
Yer : MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi, Fizik Bölümü Lisansüstü Dersliği