Medikal Görüntülemede Güncel Teknikler Çalıştayı

Çalıştay posterini görmek için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız:
MedIkal Görüntülemede Güncel Teknikler Çalıştayı Poster

Çalıştay Konuları:

  • Gama Kameraları
  • PET/SPECT
  • 3B X-Ray Görüntüleme
  • Görüntü İşleme Algoritmaları: Yapay Zeka ve Derin Öğrenme Uygulamaları
  • Diğer Nükleer Teknikler

Tarih: 9-10 Eylül 2019
Yer: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü: (Ayrıntılı tarifi için lütfen iletişim bölümüne tıklayınız.)
Çalıştay Düzenleme Kurulu: Taylan Yetkin, Ferhat Özok, Emre İren, E. Aslı Yetkin, Tarık Zengin

Çalıştaya konuşmacı ya da dinleyici olarak katılmak isteyenler
ferhat.ozok@gmail.com ya da asli.yetkin@bilgi.edu.tr adreslerine
e-posta gönderebilirler.

Standart Model’de Saklı Spin-3/2 Alan

Canan Karahan
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
Konuşma Özeti: Evrenimizdeki görünür maddeyi oluşturan temel parçacıkları ve bu parçacıklar arasındaki etkileşimleri tarif eden Standart Model (SM) yaklaşık 100 yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda 2012 yılında Higgs parçacığının gözlemlenmesi ile de Standart Model Fermi enerjilerinde deneylerle büyük ölçüde uyumlu ve son eksik parçası  tamamlanmış başarılı bir model olmuştur. Fakat tüm başarılarına rağmen özellikle SM’in spektrumunda karanlık madde adayı bir parçacığın olmaması ve SM’in morötesi (UV) ölçeğe aşırı duyarlılık göstermesi bize SM’in eksik olduğunu göstermektedir. Bu eksikliği giderecek SM-ötesi fizik arayışları tüm hızıyla sürmektedir. Ancak şuana kadar yapılan çeşitli deneylerde öne sürülen SM-ötesi parçacıkların izine rastlanamamıştır. Elbette bu durum yeni fizik alanlarının olmadığı anlamına gelmiyor. Belki de bu alanlar SM spektrumunda gizlenmiştir. Bu aşamada yapılması gereken eğer yeni parçacıklar varsa nerede saklandıklarını anlamak için her olasılığı değerlendirmek olmalıdır. Bu konuşmada; kütleli spin-3/2 alanın kendisini sanal olarak ortaya koyarak SM spektrumunda gizlendiği gösterilecektir. Bu alanların çarpıştırıcı izleri ve halka etkileri  üzerine yapılan çalışma sunulacak olup ayrıca bu parçacıkların karanlık madde adayı olma potansiyeli üzerinde durulacaktır.
 
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 09 Mayıs 2019 Perşembe, 15.00

Gama Işını Patlamalarının Ardıl Işımasından Bir Nötron Yıldızının İlk Günü

Sinem Şaşmaz Muş
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul

Konuşma Özeti: Magnetarlar gama ışını/X ışını dalgaboylarında gözlemlenen şiddetli patlamaları, yavaş ve hızlıca yavaşlayan dönme  periyotları ile en ilginç nötron yıldızı aileleri arasında yer almaktadır. Gözlemlenen bu özelliklerine çok şiddetli manyetik alanlarının sebep olduğu düşünülmektedir. Gama ışını patlamaları ise evrende meydana gelmekte olan en şiddetli patlamalardır. Genellikle bu patlamaları ardıl ışıma olarak adlandırılan ve süresi gün mertebesine kadar uzayabilen bir ışıma izlemektedir. Gama ışını patlamalarının bazıları magnetarların doğumu ile ilişkilendirilmektedir. Bu konuşmada gama ışını patlamalarının ardıl X ışını verilerini kullanarak yeni oluşan magnetarın dönme periyodunun, manyetik dipol momentinin ve eğim açısının başlangıç değerlerine getirdiğimiz kısıtlamalardan ve bu parametrelerin evriminden bahsedeceğim.
 
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 02 Mayıs 2019 Perşembe, 15.00

Gravity à la Sakharov: affine approach

Hamza Azri
Koç University, Istanbul
 
AbstractWe briefly explain the idea of how gravity, as in general relativity (GR), may not be fundamental but may arise from elementary particle fields via one-loop effective actions. This old idea of Sakharov stands a priori on the metrical structure of spacetime, and the induction of the GR action. Since the former is typically considered at the heart of GR, we then argue that it might also be induced from a primary setup. To that end, we show how pure affine structure of spacetime provides a relevant framework for induced gravity where not only the scale of gravity but also the metric tensor is induced.
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 25 Nisan 2019 Perşembe, 16:15

On the invariant method for the quantum time dependent systems

Abdelhafid Bounames
Physics Department, University of Jijel, Algeria
Abstract: In this paper, first we present the Lewis-Riesenfeld invariant method for solving the hermitian quantum  time-dependent systems, and as an illustrative example we consider the harmonic oscillator with time-dependent mass and frequency. Then, we extend the application of the method to the non-hermitian quantum time-dependent systems.
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 25 Nisan 2019 Perşembe, 15.00

İkinci türeve bağlı ve tekil olan Lagranjyanlar için Hamilton yapıları

Hasan Gümral
Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
 
Özet: F. Çağatay-Uçgun ve O. Esen ile yapılan iki çalışmada ikinci türeve doğrusal bağlılığı olan Lagranj fonksiyonları için Hamilton yapıları elde edildi. Örnekler, bu tür tekil fonksiyonların önemli bir kaynağı olan gravitasyondan idi. Konuşmada bu çalışmaların geometrik anlamda yapısal bir resmini ve bu yapıda Dirac analizinin görünümünü sunacağım.
 
Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 11 Nisan 2019 Perşembe, 15.00