Standart Model’de Saklı Spin-3/2 Alan

Canan Karahan İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Konuşma Özeti: Evrenimizdeki görünür maddeyi oluşturan temel parçacıkları ve bu parçacıklar arasındaki etkileşimleri tarif eden Standart Model (SM) yaklaşık 100 yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda 2012 yılında Higgs parçacığının gözlemlenmesi ile de Standart Model Fermi enerjilerinde deneylerle büyük ölçüde uyumlu ve son eksik parçası  tamamlanmış başarılı bir model…

Gama Işını Patlamalarının Ardıl Işımasından Bir Nötron Yıldızının İlk Günü

Sinem Şaşmaz Muş İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Konuşma Özeti: Magnetarlar gama ışını/X ışını dalgaboylarında gözlemlenen şiddetli patlamaları, yavaş ve hızlıca yavaşlayan dönme  periyotları ile en ilginç nötron yıldızı aileleri arasında yer almaktadır. Gözlemlenen bu özelliklerine çok şiddetli manyetik alanlarının sebep olduğu düşünülmektedir. Gama ışını patlamaları ise evrende meydana gelmekte olan en şiddetli patlamalardır. Genellikle bu patlamaları…

Gravity à la Sakharov: affine approach

Hamza Azri Koç University, Istanbul   Abstract: We briefly explain the idea of how gravity, as in general relativity (GR), may not be fundamental but may arise from elementary particle fields via one-loop effective actions. This old idea of Sakharov stands a priori on the metrical structure of spacetime, and the induction of the GR action.…

On the invariant method for the quantum time dependent systems

Abdelhafid Bounames Physics Department, University of Jijel, Algeria Abstract: In this paper, first we present the Lewis-Riesenfeld invariant method for solving the hermitian quantum  time-dependent systems, and as an illustrative example we consider the harmonic oscillator with time-dependent mass and frequency. Then, we extend the application of the method to the non-hermitian quantum time-dependent systems. Yer:…

İkinci türeve bağlı ve tekil olan Lagranjyanlar için Hamilton yapıları

Hasan Gümral Yeditepe Üniversitesi, İstanbul   Özet: F. Çağatay-Uçgun ve O. Esen ile yapılan iki çalışmada ikinci türeve doğrusal bağlılığı olan Lagranj fonksiyonları için Hamilton yapıları elde edildi. Örnekler, bu tür tekil fonksiyonların önemli bir kaynağı olan gravitasyondan idi. Konuşmada bu çalışmaların geometrik anlamda yapısal bir resmini ve bu yapıda Dirac analizinin görünümünü sunacağım.   Yer: MSGSÜ…

Correlations and Entanglement in Strongly Interacting Systems

Selim Jochim Heidelberg University, Germany   Abstract: Experimentally verifying the role of correlations and engtanglement in strongly interacting systems is a promising route to gain a deeper understanding of such systems. Using spin resolved imaging of individual atoms in free space we measure both the position and momentum distributions of a system of two particles…