FİZ499 Bitirme Projesi

Duyurular

FIZ499 Bitirme Projesi dersi, rapor şablonu için aşağıdaki linke tıklayınız.
FIZ499 Rapor Şablonu

Güncelleme: 17.11.2022

Amaç ve Kurallar

Fizik 499 Bitirme Tezi Dersi’nin değerlendirilmesi ile ilgili usül ve esaslar, 12 Mart 2021 tarihli bölüm toplantısında kararlaştırıldığı üzere aşağıdaki gibidir.

  1. Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilerin FİZ 401 İleri Fizik Projesi dersinde öğrendikleri bilimsel araştırma, bilimsel metin yazımı ve bilimsel sunum tekniklerini daha ileri bir düzeye taşımaktır. Bu doğrultuda dersin notu öğrencilerin hazırlayacağı raporlar, posterler ve sunumlara dayanarak verilecektir.
  2. Ders koordinatörü: Dersin koordineli bir şekilde yürüyebilmesi bitirme tezi koordinatörünün sorumluluğudur.
  3. Ara rapor: Öğrenci o ana kadar yaptığı çalışmaları anlatan bir ara raporu dönem başında ilan edilen tarihe kadar danışman hocasına teslim etmelidir. Rapor latex ile hazırlanmalı ve öğrenci raporunu yazarken kendisine verilen şablonunu kullanmalıdır. Rapor pdf formatında teslim edilmelidir.Raporun Kapak sayfası, Özet, Giriş, ana metin, Sonuçlar ve Tartışma, ileKaynaklar kısımları bulunmalıdır. Danışman öğrencinin raporunu bölümdeki bütün öğretim üyeleriyle paylaşır. Öğretim üyeleri raporla ilgili görüşlerini öğrenciye ve danışman hocaya iletirler.
  4. Dönem sonu raporu: Öğrenci, kendisine yöneltilen eleştiriler ve öğrendiği yeni bilgiler ışığında ara raporunu geliştirerek dönem sonunda dönem sonu raporu olarak tekrar danışmanına sunar. Dönem sonu raporu derslerin bitiş tarihine kadar danışmana teslim edilmelidir. Dönem sonu raporunun formatı ara rapor formatı ile aynıdır. Danışman dönem sonu raporunu bölümdeki bütün öğretim üyeleri ile paylaşır. Öğretim üyeleri raporla ilgili görüşlerini öğrenciye ve danışman hocaya iletirler.
  5. Poster: Öğrenci bitirme tezi çalışmalarını anlatmak için A0 boyutunda bir poster hazırlayarak danışmanına gönderir. Poster de dönem sonu raporu ile birlikte teslim edilmelidir. Danışman posteri bölümdeki bütün öğretim üyeleri ile paylaşır.
  6. Dönem sonu sunumu: Öğrenci o ana kadar yaptığı çalışmaları anlatan bir sunum hazırlar ve final sınavları haftasında bir dönem sonu sunumu gerçekleştirir. Dönem sonu sunumları ders koordinatörü tarafından organize edilir. Sunum bütün bölüm hocalarına ve öğrencilere açıktır. Tüm katılımcılar sunum yapan öğrenciye soru sorabilirler. Sunum süresi öğrenci başına en az 20 en fazla 30 dakikadır.
  7. Dönem sonu notu: Öğrencinin danışman hocası, öğrencinin hazırladığı raporların, posterin ve sunumun kalitesine, öğrencinin sunum sırasında kendisine gelen soruları yanıtlama biçimine göre bir dönem sonu notu verir.
  8. Bütünleme: Öğrencinin çalışmasının yetersiz görülmesi durumunda kendisine raporunda, posterinde veya sunumunda görülen eksiklikleri düzeltmesi için bütünleme sınavlarının sonuna kadar süre verilir. Tekrarlanacak sunum olması durumda ders koordinatörü bütünleme sınavlarının sonuna kadar yeni bir sunum toplantısı organize eder. Bu toplantının formatı dönem sonu sunumu formatı ile aynıdır ve öğrencinin notu yine aynı şekilde verilir.
  9. Rapor ve posterlerin web sayfasına konulması: Kabul edilen sonuç raporları ve posterler bölümümüzün web sayfasında erişime açılacaktır.
AA90-100
BA85-89
BB80-84
CB75-79
CC70-74
DC65-69
DD60-64
EE50-59
FF0-49
FDDevamsız
Tablo 1: Yüzde notların harf notu eşdeğerliliği

%d blogcu bunu beğendi: