FIZ 401 İleri Fizik Projesi

Duyurular

 • Dersi alacak olan öğrencilerin derse kayıt olmadan önce hocalarla kişisel olarak ya da e-mail ile iletişime geçmeleri ve kiminle çalışacaklarını belirlemeleri gerekmektedir. Hocanızı belirlemeden otomasyon üzerinden şube seçmeyiniz.
 • FIZ401 İleri Fizik Projesi dersi, rapor şablonu için aşağıdaki linke tıklayınız.
  FIZ401 Rapor Şablonu

2021 – 2022 Güz Dönemi

 1. ders: LaTeX kullanımı – Yamaç Pehlivan
 2. ders: Bilimsel etik ve bilimsel metin yazımı – Vedat Nefer Şenoğuz
 3. ders: Bilimsel sunum – Nader Ghazanfari
 4. ders: Poster sunumu – Savaş Birol

Ara rapor teslim tarihi: 14 Aralik Salı Saat 13:00
Ara sunumlar :
15 Aralik Çarşamba Saat 17:30
Dönem sonu raporu ve poster teslim tarihi:
04 Şubat 2022 Cuma
Dönem sonu sunumları Final sınavları döneminde yapılacaktır. Kesin tarih daha sonra ilan edilecektir.

Amaç ve Kurallar

Fizik 401 İleri Fizik Projesi Dersi’nin değerlendirilmesi ile ilgili usül ve esaslar aşağıdaki gibidir.

 1. Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilerin bilimsel araştırma, bilimsel metin yazımı ve bilimsel sunum tekniklerini öğrenmesidir. Bu doğrultuda dersin notu öğrencilerin hazırlayacağı raporlar, posterler ve sunumlara dayanarak verilecektir.
 2. Ders koordinatörü: Dersin koordineli bir şekilde yürüyebilmesi için bölüm başkanı bir ileri fizik projesi koordinatörü atar.
 3. Ara rapor: Öğrenci o ana kadar yaptığı çalışmaları anlatan bir ara raporu dönem başında ilan edilen tarihe kadar danışman hocasına teslim etmelidir. Rapor latex ile hazırlanmalı ve öğrenci raporunu yazarken kendisine verilen şablonunu kullanmalıdır. Rapor pdf formatında teslim edilmelidir. Raporun Kapak sayfası, Özet, Giriş, ana metin, Sonuçlar ve Tartışma, ile Kaynaklar kısımları bulunmalıdır. Danışman öğrencinin raporunu bölümdeki bütün öğretim üyeleriyle paylaşır.
 4. Ara sunum: Öğrenci o ana kadar yaptığı çalışmaları anlatan bir ara sunumu dönem başında ilan edilen tarihte gerçekleştirir. Ara sunum toplantısını koordinatör organize eder. Geçerli bir mazereti olmadıkça sunumlara bölümün bütün öğretim üyeleri katılır. Katılan öğretim üyesi sayısının 5’in altında olması durumunda sunumlar ertelenir. Toplantı ayrıca isteyen bütün öğrencilerin katılımına da açıktır. Tüm katılımcılar sunum yapan öğrenciye soru sorabilirler. Sunum süresi öğrenci başına en az 20 en fazla 30 dakikadır.
 5. Ara sınav notu: Öğrencininin sunumuna katılan öğretim üyelerinin her biri, ara rapor ve ara sunumun kalitesine dayaranak öğrenciye bir not verir. Bu notların ortalaması öğrencinin arasınav notu yerine geçer.
 6. Dönem sonu raporu: Öğrenci, kendisine yöneltilen eleştiriler ve öğrendiği yeni bilgiler ışığında ara raporunu geliştirerek dönem sonunda dönem sonu raporu olarak tekrar danışmanına sunar. Dönem sonu raporu derslerin bitiş tarihine kadar danışmana teslim edilmelidir. Dönem sonu raporunun formatı ara rapor formatı ile aynıdır. Danışman dönem sonu raporunu bölümdeki bütün öğretim üyeleri ile paylaşır.
 7. Poster: Öğrenci bitirme tezi çalışmalarını anlatmak için A0 boyutunda bir poster hazırlayarak danışmanına gönderir. Poster de dönem sonu raporu ile birlikte teslim edilmelidir. Danışman posteri bölümdeki bütün öğretim üyeleri ile paylaşır.
 8. Dönem sonu sunumu: Öğrenci ayrıca ara sunumunu da geliştirerek final sınavları haftasında bir dönem sonu sunumu gerçekleştirir. Dönem sonu sunumu bitirme tezi koordinatörü tarafından organize edilir ve ara sunumlar ile aynı usülde gerçekleştirilir.
 9. Final notu: Öğrencininin sunumuna katılan öğretim üyelerinin her biri, dönem sonu raporu, poster ve dönem sonu sunumunun kalitesine dayaranak öğrenciye bir not verir. Bu notların orta laması öğrencinin final notu yerine geçer.
 10. Dönem sonu notu: Öğrencinin dönem sonu notu arasınav notununun % 40’ı ile final notunun %60’ı alınarak belirlenir. Notların harf notuna çevrilmesi mutlak değerlendirme esasına göre aşağı daki gibi yapılır. Raporlarını ve posterini teslim etmeyen, sunumlarını gerçekleştirmeyen öğrenci devamsız sayılır.
 11. Bütünleme: Öğrencinin FF alması durumunda kendisine raporunda, posterinde veya sunumunda görülen eksiklikleri düzeltmesi için bütünleme sınavlarının sonuna kadar süre verilir. Tekrarlanacak sunum olması durumda bitirme tezi koordinatörü bütünleme sınavlarının sonuna kadar yeni bir sunum toplantısı organize eder. Bu toplantının formatı da ara sunum ve dönem sonu sunumu formatı ile aynıdır ve öğrencinin notu yine aynı şekilde verilir.
 12. Rapor ve posterlerin web sayfasına konulması: Kabul edilen sonuç raporları ve posterler bölümümüzün web sayfasında erişime açılacaktır.
AA90-100
BA85-89
BB80-84
CB75-79
CC70-74
DC65-69
DD60-64
EE50-59
FF0-49
FDDevamsız
Tablo 1: Yüzde notların harf notu eşdeğerliliği
%d blogcu bunu beğendi: