Newton-Cartan ve Hořava-Lifshitz Kütleçekim Teorilerinde Ölçek Değişmezliği

Newton-Cartan ve Hořava-Lifshitz Kütleçekim
Teorilerinde Ölçek Değişmezliği

Utku Zorba

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümü

Özet: Son yıllarda göreli olmayan geometriler katıhal sistemleri ve göreli olmayan holografi uygulamalarında karşımıza çıkmaktadır. Bu konuşmada
öncelikle Newton-Cartan geometrisi ve kütleçekimine kısa bir giriş yapılacak, ardından grup teorik olarak Bargmann, genişletilmiş Bargmann (scale extended) ve Schrödinger cebirlerinin lokalizasyonu ile NewtonCartan kütleçekimi ve burulmalı Newton-Cartan kütleçekimi ilişkisi irdelenecektir. Sonuç olarak ise göreli olmayan tensör kalkülüs yöntemi (nonrelativistic tensor calculus) kullanılarak yerel ölçek değişmezliği ve yerel Schrödinger değişmezliği arasındaki ayrım açıkça gösterilerek, z = 2 durumu için Hořava-Lifshitz kütleçekiminin yerel ölçek simetrik ve yerel Schrödinger
simetrik durumları tartışılacaktır.

Yer: MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih: 22 Mart 2018 Perşembe, 15:00

%d blogcu bunu beğendi: