Mikrokanal İçerisisinden Yumuşak Madde Geçişinin Mekaniği

Mikrokanal İçerisisinden Yumuşak Madde Geçişinin Mekaniği

Ozan S. Sarıyer

Pîrî Reis Üniversitesi, Tuzla

Abstract: Yumuşak maddenin bir boyutlu ortamlardaki akışına pek çok endüstriyel, biyolojik ve biyomedikal sistemde rastlanır. Yumuşak maddenin fiziki kısıtlar altındaki davrınışının anlaşılması bir çok yapay ve doğal sisteme ışık tutacaktır. Bu konuşmada, mikrometre ölçeklerindeki hidrojellerin (mikrojeller), serbest boyutlarından daha dar mikrokanallardan geçişi üzerine yaptığımız deneysel ve kuramsal çalışmalarımız sunulacaktır. Farklı boyut ve mekanik özelliklere sahip mikrojellerin, farklı basınç farkları altında, farklı geometrilerdeki mikrokanallardan geçişi için evrensel prensipler elde edilmiştir. Bunun yanında, kısıtlanmış mikrojel içerisinden akan sıvı debisinin uygulanan basınç farkına bağlılığı için, monoton olmayan bir davranış deneysel olarak gözlemlenmiş ve kuramsal olarak açıklanmıştır. Geliştirdiğimiz kuram, her açıdan deneysel gözlemlerle uyum içerisindedir. Çalışmamız, tıpta damar tıkanıklığı, doku mühendisliğinde jel enjeksiyonu, ve benzeri, geniş yelpazede bir çok olgunun altında yatan mekaniğe ışık tutmayı amaçlamaktadır [1].

[1] Y. Li et al., Scientific Reports 5, 17017 (2015).

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 14 Nisan 2016 Perşembe, 15:00

%d blogcu bunu beğendi: