A ~ 170 Civarında Bulunan Nötronca Fakir Çekirdekler, Nükleer Modeller ve Ortalama Ömür Hesapları

A ~ 170 Civarında Bulunan Nötronca Fakir Çekirdekler, Nükleer Modeller ve Ortalama Ömür Hesapları

Bahadır SAYGI

Ege Üniversitesi

Fizik Bölümü

Özet: Çekirdek çok parçacıklı bir kuantum sistemidir. Temel olarak çekirdeğin içerisinde meydana gelen fiziksel olayları açıklamak için genelde iki yaklaşım kullanılmaktadır; tek parçacık kabuk modeli ve kolektif model. Çekirdeğe ait nükleer seviyelerin ortalama ömürleri ölçülerek, nükleer seviyeler arası geçişlerin indirgenmiş geçiş olasılıkları hesaplanır. Deneysel olarak ortaya konan bu değerlerle modellerin öngörüleri karşılaştırılır ve ele alınan modelin deneysel gözlemle olan ilişkisi test edilir. Ayrıca araştırılan çekirdeğin kolektif hareket mi yoksa tek parçacık hareketi mi yaptığına karar verilir. Bu hareket türünün tespiti ilk uyarılmış seviyelerin enerjilerine bakılarak anlaşılsa da, ortalama ömür tayinleri daha kesin sonuçlar vermektedir. Uyarılmış seviyelerin ortalama ömürleri hem doğrudan olarak hem de dolaylı olarak ölçülebilmektedir. Doğrudan ölçümlerde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden bir tanesi Doppler kayması tekniğidir. Bu teknik, füzyon buharlaşma, Coulomb uyarılma ya da nükleon değiş tokuşu gibi bir çok farklı reaksiyon tipine uygulanabilmektedir.

Bu seminerde, Finlandiya’nın Jyväskylä şehrindeki hızlandırıcı laboratuvarında bulunan JUROGAMII + RITU + GREAT deney düzeneği kullanılarak füzyon buharlaşma reaksiyonları ile üretilen nötronca fakir tungsten ve osmiyum çekirdeklerinden plunger cihazı yardımı ve Doppler kayması tekniği kullanılarak elde edilen sonuçlardan ve Türkiye’nin içinde bulunduğu uluslararası projelerden bahsedilecektir.

 

Tarih : 26 Kasım 2015 Perşembe, Saat: 15:00
Yer : MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi, Fizik Bölümü

%d blogcu bunu beğendi: