Kuantum Termodinamiği ve Isı Makineleri

Kuantum Termodinamiği ve Isı Makineleri

Ümit Hardal

Koç Üniveristesi

Özet: Kuantum kuramının devrim niteliğinde sayılabilecek yenilikleri klasik fiziğin çizdiği sınırların ötesine geçmemize olanak sağlamıştır. Kuantum mekaniğine has özellikler ağırlıklarını bilhassa bilişim kuramında hissettirmiş ve çığır açacak birçok gerçek zamanlı teknolojinin önünü açmıştır. Kuramsal olarak önerilen bu uygulamalardan bir kısmı kovuk ve devre kuantum elektrodinamiği mimarileri kullanılarak deneysel olarak da gözlemlenmiştir.

Kuantum teknolojilerin verimi ve çalışma prensipleri, her şeye rağmen, termodinamiğin esasları ile şekillenmek zorundadır. Kuantum mekaniksel sistemlere has özelliklerin termodinamiğin tabiatında değişiklikliklere ve genellemelere sebep olup olmadığı ise kaçınılmaz soru olarak karşımıza çıkmaktadır.

Konuşmanın ilk kısmında, termodinamiğin esaslarının kuantum mekaniksel yorumlarını ve bu yorumların klasik ısı makinelerine (motorlarına) olan yansımalarını gözden geçireceğiz. İkinci kısımda, kuantum ısı makinelerini detaylandırarak ele alacağız. Özellikle, kuantum koherens ve korelasyonların ısı makinelerinin verimi ve iş gücü üzerindeki etkileri tartışacağız.

Son olarak, kuantum ısı makinelerinin, kovuk ve devre kuantum elektrodinamiği, kuantum optomekaniksel ve hibrid sistemler vasıtası ile olası uygulamalarından bahsedeceğiz.

 

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 9 Nisan 2015 Perşembe, 15:00

%d blogcu bunu beğendi: