Preisach Yaklaşımıyla Basit bir Manyetik 1/f Gürültü Modeli

Preisach Yaklaşımıyla Basit bir Manyetik 1/f Gürültü Modeli

Arif Özbay

Doğuş Üniversitesi

Özet : Manyetik çok katmanlı yapılar son yıllarda yoğun araştırmalara konu olmuştur. Bunun sebebi manyetik sensör ve manyetik rastgele erişim bellekleri (RAM) gibi doğrudan teknolojik uygulamaları ve mevcut sistemlere küçültülebilirlik, hassasiyet ve verimlilik konusunda üstünlük sağlayacak olmalarıdır. Bunun yanı sıra bu sistemlerin içerdikleri zengin fizik dolayısıyla, söz konusu çalışmalar manyetizma dinamikleri, spin-aşılama ve taşınması gibi konulara ışık tutacaktır. Manyetik çoklu katmanların teknolojik uygulamalarda kullanımları sergiledikleri elektronik gürültü seviyeleri ile sınırlıdır. Örneğin manyetik katmanlar içerisinde termal olarak tetiklenen manyetizma salınımları bu katmanların kullanıldığı cihazların ölçülebilirlik seviyesinde bir limit teşkil eder. Özellikle manyetik sensör gibi düşük frekansta yüksek hassasiyet gerektiren cihazlarda manyetik 1/f-gürültüsü cihaz performansını sınırlayıcı en önemli etkendir. Bundan dolayı gözlemlenen gürültünün kaynaklarının ve doğasının anlaşılması, cihaz performanslarının artırımı doğrultusunda büyük önem arz eder. Bilimsel pencereden bakıldığında ise, üzerinde çalışılan sistemin asli gürültüsünün analizi, o sistemin anlaşılmasında etkin ekstra bir araç olacaktır.

Öncelikle bu sistemlerde gözlemlenen gürültü kaynaklarından bahsedilecek, ardından ise manyetik 1/f gürültüsüne odaklanılacak ve bu sistemlerde gözlemlenen gürültünün doğası üzerinde durulacaktır. Deneysel sonuçların Dalgalanma-Dağılım Teoremi tahminleri ile uygunluğu tartışılacak ve Preisach Histerezis yaklaşımı baz alınarak geliştirdiğimiz model ile henüz açıklanamayan gözlemlerin nitel olarak uygunluğu gösterilecektir. Son olarak, gürültü spektroskopisinin manyetik sistemlerin anlaşılması doğrultusunda nasıl rol oynayabileceği üzerinde durulacaktır.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü
Tarih : 14 Kasım 2013 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

%d blogcu bunu beğendi: