4 Boyutta Kütleli S-Düalite

4 Boyutta Kütleli S-Düalite

E.Ulaş Saka

İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü

Sicim teoriler arasındaki düalite ilişkileri, genel olarak teorilerin zayıf ve güçlü etkileşim bölgeleri arasında  bir gönderim olarak tanımlanır.  Teorilerin farklı kompakt  çokkatlılar üzerine indirgenerek düalite ilişkileri  ve teorilerin barındırdıkları simetriler   zenginleştirilebilmektedir. Ayrıca indirgeme mekanizması akı (kompakt koordinatlara özel bir halde bağlı olarak)   terimi eklenerek yapıldığında alt boyutlarda kütleli süpergravite modelleri elde edilebileceği görülmüştür.  N=4 ve D=4  süpergravite modellerini ayar etmenin genel bir formalizmi Schön ve Weidner tarafından  gösterilmiştir. Dolayısıyla  akı kompaktifikasyon sonucu oluşturulan teorilerin bir ayar süpergravite teorisi olup olmadığı anlaşılabilirdir.  Tip IIA süpergravite teoriye, dilaton , metrik ve NS 2-form alanların ölçeklendirme simetrilerinden yararlanarak  Scherk-Schwarz boyutsal indirgemesi uygulandı. Nihai teori kütleli 2-form ve 1-form alanları içeren  dört boyutta kütleli bir ayar edilmiş yeni bir süpergravite teoridir. Bu teorinin, kütleli 2-form ve vektör alanları  içeren bir teoriye S-dual olduğunu gösterildi. S-dual teorinin Heterotik teorinin Scherk-Schwarz indirgemesi sonucu  ortaya çıktığı görüldü. Buradan hareketle tip IIA ve heterotik teoriler arasında 4 boyutta kütleli S-düalite ilişkisi  kuruldu. Dört boyuttaki söz konusu lagranjiyenin SL(2) simetrisini kısmi olarak taşıyan  ve en genel formu Schön-Weidner tarafından gösterilen N=4 ve D=4 ayar edilmiş Lagranjiyen  formuna getirilebildiği gösterildi.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
Tarih : 16 Mayıs 2013 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

%d blogcu bunu beğendi: