CMS Deneyinde J/ψφ Kütle Spektrumunda Egzotik Durumların Araştırılması

CMS Deneyinde J/ψφ Kütle Spektrumunda Egzotik Durumların Araştırılması

Elif Aslı Yetkin 

University of Iowa

Özet/Abstract : 2003 yılından itibaren gözlenmeye başlanan tılsımlı kuarkların bağlı durumlarına (charmonium) benzeyen yeni yapılar (X(3872) ,Y(3940) ,Y(4260)) egzotik mezon spektroskopisine olan ilgiyi arttırmıştır. Genel kabul gören kuark modeliyle açıklanamayan bu yapılar tetrakuark, hibritler ve yeniden saçılma modelleriyle açıklanmaya çalışılmaktadır. Özellikle X(3872), Y(3940) gibi yapıların gözlemlenmesi başka vektör mezon (VV ) durumlarının analizleri için büyük bir motivasyon sağlamıştır. Bu analizlerin başında gelen ve daha önceden CDF deneyi tarafından gözlemlenen olası Y(4140) rezonansı CMS tarafından da incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda J/ψφ kütle tayfında B+ → J/ψφ K+ , (J/ψ → μ− μ+ ve φ →K+K−) bozunum kanalı çalışılarak 4148.2 ± 2.0(stat) ± 4.6(syst) MeV ve 4316.7 ± 3.0(stat) ± 7.3(syst) MeV kütlelerinde iki farklı yapı gözlemlenmiştir. Bu konuşmada Büyük Hadron Çarpıştırıcsı’ında (LHC) 2011 yılı boyunca gerşekleştirilen proton-proton çarpışmalarında CMS deneyi tarafından toplanan 5.2 fb-1 verilerin analizi ve elde edilen bu sonuçlar tartışılacaktır.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
Tarih : 17 Ocak 2013 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

%d blogcu bunu beğendi: