Sert Maddeden Yumuşak Maddeye Yoğun Madde Fiziği

Sert Maddeden Yumuşak Maddeye Yoğun Madde Fiziği

Ozan S. Sarıyer

University of North Carolina at Chapel Hill,Kimya Bölümü,

Özet/Abstract : Günümüz yoğun madde fiziği sert madde ve yumuşak madde fiziği olmak üzere iki geniş alt alana ayrılmıştır. Bu ayrımda esas alınan, incelenen malzemenin doğasıdır. Sert maddeden yumuşak maddeye geçişte, malzemenin organize olduğu uzunluk ölçeği artarken düzeni bozmak için gerekli olan enerji bedeli azalır. Ancak ister metal olsun ister jel olsun, makroskopik ölçekte malzemeler çok sayıda serbestlik derecesi içerdiğinden, her iki alt alanda da istatistiksel mekaniğin aynı ilke ve uygulamaları geçerlidir. Bu konuşmada, sert maddeden yumuşak maddeye, üç farklı yoğun madde fiziği olgusu tartışılacak ve her olgu için farklı bir istatistiksel mekanik yaklaşımı sunulacaktır. Yumuşak maddeye doğru geçerken, modellerin ve yöntemlerin üzerinde daha fazla durulup daha detaylı bir tartışma sunulacaktır. (i) Sert madde limitinde, Falicov-Kimball modelinin bütünsel faz diyagramı renormalizasyon grubu kuramı kullanılarak elde edilmiştir. [1] Faz diyagramı dört farlı yük-düzenli faz içerir ve çok zengin bir topolojiye sahiptir. (ii) Sert ve yumuşak madde fiziğinin örtüştüğü bölgede, ±J Ising spin camı modelinde, sert spin ortalama alan kuramı ile histerez alanının ölçeklenmesi incelenmiştir. [2] Bu yaklaşımı, özellikle ince filmlerde gözlenen, mikroskopik manyetik hafıza uygulamaları için kullanmayı düşünmekteyiz. (iii) Konuşmanın ana bölümünde, yumuşak maddeye güzel bir örnek olan dolanık polimer ağlarında, elastisite davranışını anlamak için öne sürdüğümüz yeni bir model [3] tanıtılacaktır. Modelden elde ettiğimiz sonuçlar, lastik için deney ve benzetim sonuçlarıyla tıpatıp uyuşmaktadır. Modelin uygulama alanlarından biri de, deformasyon altında hacim değiştiren jellerdir.
[1] O. S. Sarıyer, M. Hinczewski, A. N. Berker, Phys. Rev. B 84 (20) 205120 (2011).
[2] O. S. Sarıyer, A. Kabakçıoğlu, A. N. Berker, Phys. Rev. E 86 (4) 041107 (2012).
[3] O. S. Sarıyer, S. Panyukov, M. Rubinstein, APS March Meeting 2012 57 (1), Q45.4 (2012).
Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
Tarih : 27 Aralık 2012 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi :msgsufizik.net

%d blogcu bunu beğendi: