Snötrinolarla Karma İnflaton-Körvaton Senaryosu

Snötrinolarla Karma İnflaton-Körvaton Senaryosu

Nefer Şenoğuz

Doğuş Üniversitesi Fizik Bölümü
İstanbul

Özet/Abstract :Enflasyon (evrenin ilk anlarında ivmelenerek genişlemesi) günümüzde kozmolojinin standart modelinin bir parçası haline gelmiştir. Bu sunumda ilk olarak enflasyonun tanımı, motivasyonu ve bir skaler alan (inflaton) ile nasıl gerçekleşebileceğinden bahsedeceğim. Ardından, inflaton alanının snötrino (sağ elli nötrinolardan birinin süpersimetrik eşi) ile özdeşleştirildiği snötrino enflasyon modeli ve enflasyondan sonra madde anti-madde asimetrisinin nasıl oluştuğu üzerinde duracağım.

Nötrinoların küçük kütlelerini açıklayan tahterevalli mekanizması üç nesil sağ elli nötrino öngörmekte, ancak snötrino enflasyon modelinin en basit versiyonunda bu nesillerin eşlerinden sadece birinin kozmolojide rol oynadığı varsayılmaktadır. Burada sunacağım senaryoda ise bir nesil snötrino evrenin ivmelenerek genişlemesine yol açarken, daha hafif ve uzun ömürlü bir başka nesil snötrino ise madde anti-madde asimetrisinin oluşmasını sağlıyor ve aynı zamanda körvaton işlevine sahip, yani evrendeki yapının kökenini oluşturan ilksel yoğunluk tedirgemesine katkıda bulunuyor. Konuşmamın son kısmında sözkonusu senaryonun kozmik mikrodalga fon ışınımı gözlemleriyle nasıl sınanacağını anlatacağım.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
Tarih : 1 Kasım 2012 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

%d blogcu bunu beğendi: